SHIZEN-TAI-NO-RI, konexe a dominový efekt

Mistr Hidetaka Nishiyama vždy zdůrazňoval úlohu trupu jako zdroje fyzické energie pro techniku. Uváděl, že samostatná ruka vyprodukuje cca 5% fyzické energie, noha cca 10% na trup nám tedy zbývá cca 70% energie.
Abychom byli schopni využít energii z trupu, je nutné dodržet v průběhu všech fází techniky princip SHIZEN-TAI-NO-RI a zároveň udržet správné spojení (konexi) končetin a trupu.
Spojení slouží k přenesení energie těla do cíle. Proto je spojení končetin a těla potřebné pro správnou funkci techniky. Spojení ve své podstatě definuje i dráhu (trajektorii) techniky, dráha techniky musí respektovat princip předávání energie.
Spojení dále úzce souvisí s časováním jednotlivých fází techniky. Spojení musí :

 • být zachováno v každé fázi techniky,
 • umožňovat plynulé předávání energie, narůstající s každou fází až do předání do cíle tzv. „princip domina“.

Základní fáze techniky (časování)

Pochopení základních fází techniky přispívá k celkovému množství produkované energie, která se zvyšuje s každou následnou fázi, vytvářením maximální rychlosti nebo momentu síly.

U technik primární Todome-waza rozlišujeme pět základních fází:

 • Příprava slouží k budování potencionální energie skrze Zanshin, z toho plyne mentální a fyzická příprava.
 • Start techniky slouží k budování síly skrze maximální zrychlení, které udělí vlastnímu tělu a kontaktní končetině. Snaha o co nejrychlejší počáteční pohyb, tzn. co nejrychlejší nárůst rychlosti z 0 na 100%.
 • Transport slouží k budování hybnosti skrze maximální rychlost, tzn. po celou dráhu techniky snaha o nárůst energie.
 • Předání energie slouží k předání hybnosti skrze Snap a Kime.
  • Snap je přídavná energie, navyšující doposud vytvořenou energii a to až 4x. Jak v rychlosti předání, tak i v její síle, dle druhu techniky.
  • Kime je ohnisko předání energie, jedná se o usměrnění (koncentraci) veškeré doposud vytvořené mentální i fyzické energie do jednoho bodu v prostoru i čase. Skrze toto ohnisko proudí energie do cíle. Dále slouží k zamezení ztráty energie způsobené zpětným nárazem.
 • Zanshin slouží k vyhodnocení situace.

Tsukuri, Kuzushi, Kake

Dle slov mistra Jigoro Kano je studium techniky založeno na základním principu, kterým je „maximálně efektivní využití mysli a těla“. Fáze Tsukuri a Kake vyjadřují (zhmotňují) tento princip z pohledu techniky (waza). [28]
Tsukuri obsahuje (zahrnuje) Kuzushi, které rozbíjí útočníkovo SHIZEN-TAI-NO-RI (správné držení těla) a uvádí jeho tělo do nestabilní pozice neboli KYO, což nám usnadní odpověď na jeho útok. [28]
Tsukuri a Kake lze nazvat technickými principy judo. [28]
Pokud cvičíme Tsukuri a Kake v souladu se základními principy „vzájemného blaha a prospěchu“„maximální účinnosti“, můžeme je správně pochopit a aplikovat je na všechny aspekty lidského života. Praktikováním judo se studium techniky (Waza) stává cestou (Do), kterou postupujeme vpřed. [28]

U technik sekundární Todome-waza (je historickou zvyklostí) rozlišujeme tři základní fáze:

 • Tsukuri (nástup) slouží ke změně vzdálenosti, k přizpůsobení se útočníkovi, k vytvoření podmínky pro Kuzushi do vhodného směru a k transportu energie.
 • Kuzushi (vychýlení) slouží k rozbití útočníkova SHIZEN-TAI-NO-RI k uvedení jeho těla do nestabilní pozice neboli k jeho KYO.
 • Kake (rozhodnutí) slouží k předání energie.


Kuzushi a Tsukuri jsou termíny pro označení přípravné fáze techniky a to v širším výkladu problému, v praxi se častěji používají pro označení vychýlení a nástupu. Pořadí těchto fází se může dle potřeby techniky a situace měnit.
Zpravidla v nich v boji dochází:

 • k přizpůsobení se pohybu soupeře,
 • ke změně vzdálenosti,
 • k narušení jeho stability – k vytvoření KYO soupeře.


Třetí fáze Kake je pak závěrečnou fází techniky, kde je realizována vlastní Todome-waza např. hod, páka či škrcení.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading