SHIZEN-TAI-NO-RI - 1. princip

Co je SHIZEN-TAI-NO-RI?

SHIZEN-TAI-NO-RI je princip správného (dříve se uvádělo přirozeného) držení těla a mysli (Zanshin), je to 1. princip sebeobrany. Japonská bojová umění zpravidla neoddělují tělo a mysl. Správné držení těla tedy i mysli je nezbytným předpokladem pro provádění technik sebeobrany.

K čemu slouží SHIZEN-TAI-NO-RI? (Funkce)

Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu tvorby techniky je skrze srovnání trupu:

 • minimalizace zdravotního rizika a neadekvátního opotřebení či poškození pohybového aparátu (např. meziobratlových plotének),
 • dosažení nitrosvalové, nervosvalové a mezisvalové koordinace a konexe (současná funkce svalů hrudníku, zad, břicha, beder, pánve a stehen), což umožňuje vhodně pracovat se zdroji energie ve všech fázích techniky,
 • dosažení toku energie kolem páteře.


Funkce minimalizace zdravotního rizika je naplněním Jita-kyoei.Druhá a třetí funkce (mezisvalové koordinace, konexe a toku energie kolem páteře) jsou naplněním základního principu Seiryoku-zenyo.

Správné držení těla a precizní fázování (časování) činí techniku účinnější a rovněž i prospěšnou pro udržování zdraví, zejména je pozitivně stimulován:

 • dýchací (respirační) systém,
 • srdečně – cévní (kardiovaskulární) systém,
 • nervový systém,
 • kosterní (skelet) a svalový (muskulatura) systém.


Účelem SHIZEN-TAI-NO-RI z pohledu použití techniky je skrze srovnání trupu:

 • správné pozorování soupeře a bojiště,
 • zachovat si vlastní rovnováhu a tím získat schopnost provést potřebné akce,
  • např. správně reagovat na soupeřův pohyb (princip JU),
  • rychlejší start techniky,
  • zvýšení celkové rychlosti,
 • vznik a použití SNAPU a KIME,
  • ostřejší Snap,
  • rychlejší start techniky,
  • silnější a ucelenější kontrakci svalstva při Kime, a zároveň menší zátěž v kloubech.


Dodržení principu správného držení těla je základem, na němž je založena možnost realizace zbývajících základních principů Goshin-jutsu (umění sebeobrany) JU, KUZUSHI, KYO, TODOME.

Jak dosáhnout SHIZEN-TAI-NO-RI? (Princip)

Pro dosažení správného držení těla je potřebné zachovat vzpřímený postoj, snahou je zdánlivě srovnat zakřivení páteře a tím ji dostat do správné fyziologické polohy.

Krční páteř dostaneme do správné fyziologické polohy tím, že mírně pozvedneme a zastrčíme bradu.

Srovnání páteře v hrudní oblasti dosáhneme skrze aktivaci mezi-lopatkových svalů.

V bederní oblasti principu docílíme podsazením kostrče.

Dále se k tomuto srovnání používá mentální představy lehké hlavy jakoby zavěšené u stropu a hutného břicha (Hara) jakoby spojeného se zemí. Toto srovnání trupu je nutné pro správnou funkci svalů zad, beder, pánve, břicha a hrudníku, která je nezbytná pro správné vykonání techniky.

I pohled (nebo poloha jazyka v ústní dutině) je úzce provázán s držením těla, nemusí dojít k ohnutí nebo uhnutí hlavy či páteře, stačí jen sklopit zrak nebo pohlédnout do strany, aby došlo k oslabení postoje a tím celé techniky. Pohled má být měkký, periferní, zahrnující cílovou oblast s co možná nejširším okolím s převrácenou vzdáleností (percepce zraku).

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz
Oponoval: Aleš RÓTH

© Copyright 2017 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading