Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Orgány ČUDK


Výkonný výbor:

Předsednictvo

Předseda výkonného výboru: Ing. Milan HAŠKA, Ph.D.
1. místopředseda výkonného výboru: Aleš ROTH
2. místopředseda výkonného výboru: Libor SKOUMAL

Odborné komise:

Trenérsko-metodická komise (TMK)
Zabezpečuje systém vzdělávání v ČUDK.

Předseda TMK: Aleš ROTH
605 25 05 53, alesroth@seznam.cz

Kolegium danů (KD)
Je nejvyšším poradním orgánem ČUDK.

Předseda KD: Libor SKOUMAL
603 28 36 02, L.Skoumal@seznam.cz

Ekonomická komise

Organizační komise (OK)
Předseda OK: Michal OLEXA
molexa@mosoftware.cz

Propagační komise (PK)
Předseda PK: Jakub VONEŠ
jakub@vones.org


Kontrolní a disciplinární orgány

Kontrolní komise (KK)
Složení kontrolní a revizní komise:
Předseda KK: Martin GREPL
martin.grepl@nmnm.cz

Členi KK:
Martin ŠIMEK
matasimek@centrum.cz

Petr ČERNÝ
cerny.petr.svi@seznam.cz