Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Dokumenty


Základní

STANOVY 2016 ČUDK z. s., platné od 6. 11. 2016 registrované ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, a to ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 11404.
STANOVY ČUDK registrované MV ČR 8. 11. 2005 pod č.j.: VS/1-1/62 203/85-R, IČO 270 12 212
ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválen 10. 3. 2006
REGISTRAČNÍ LIST klubu (oddílu), který zároveň slouží jako přihláška do ČUDK.

Členské průkazy a známky na rok 2016 jsou k dostání na pravidelných seminářích trenérů, průkazy za 150 Kč/ks pro oddíly a za 200 Kč/ks pro jednotlivce, členské známky za 50 Kč/ks.

Kolegium danů

Zkušební protokol na STV Kyu pdf
Zkušební protokol na STV DAN pdf
Zkušební protokol na STV Kyu a DAN xls

Zkušební řád na STV KYU a DAN v pdf (aktualizováno 1.11.2016)
Techniky Nage a Katame-waza - grafická příloha

Registr danů

Trenérsko-metodická komise

SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ TRENÉRSKO-METODICKÉ KOMISE A KOLEGIA DANŮ

Informace ke školení trenérů zde. V případě zájmu je potřebné podat přihlášku.
Odkazy na studijní materiály pro školení trenérů III. třídy zde. Informace z ústavu sportovní medicíny zde.

Registr trenérů