Tsukuri

Tsukuri je

Zpravidla první fází technik sekundární Todome-waza, jedná se o nástup do techniky.

Tsukuri slouží:

  • k přizpůsobení se útočníkovi,
  • ke změně vzdálenosti,
  • k vytvoření podmínky pro KUZUSHI do vhodného směru,
  • k transportu energie.

Princip Tsukuri

Principem Tsukuri je dosažení účinného kontaktu s tělem soupeře, za pokračujícího vychylování soupeře. Tsukuri lze charakterizovat jako zhmotnění principu JU (přizpůsobení). Ve své podstatě jde o přesun Toriho těla do výhodnější polohy, zpravidla do těsné blízkosti s Ukeho tělem, se kterým, v případě Nage-waza, utvoří Tori kompaktní celek.

Způsob nástupu je pro každou techniku specifický. Kontaktu je třeba dosáhnout rozhodující částí těla pro příslušnou techniku. V průběhu nástupu do techniky je důležité energii celého těla nepřetržitě stupňovaně přenášet na soupeře! Nástup a vychýlení jsou prováděny celým tělem, nejen pažemi.

Nástup do techniky je vždy výsledkem koordinovaného působení dynamik těla (viz. Zdroje energie - přesun, rotace, snížení těžiště, zvýšení těžiště, kyvadlo, vibrace). Zapojení dynamik těla je pro každou techniku charakteristické.

 

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading