Příprava

Příprava je první fází technik primární Todome-waza.

Obránce musí mít Zanshin, z něhož plyne mentální a fyzická příprava. Zanshin, jak již bylo řečeno, je neustálé reálné vnímání a vyhodnocování situace, ve které se v daném okamžiku nalézáme, je stavem celkové připravenosti.

Příprava se skládá z fyzické a mentální složky:

 • Mentální složka je založena na:
  • stabilních emocích, klidném duševním stavu,
  • silné koncentraci, silném bojovém duchu neboli na Zanshin,
  • kontrole energie Ki.

Nejzákladnějším a nejdůležitějším zdrojem energie v boji je zdroj mentální. Pro maximální využití fyzické energie je nezbytné mít plnou mentální kontrolu.

 • Fyzická složka je založena na správném postavení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI), které umožňuje potřebnou funkci specifických svalových skupin v závislosti na technice. Což je základním předpokladem pro efektivní práci se zdroji fyzické energie.


Příprava slouží k budování potenciální polohové (tíhové) energie \(E_p\) pro techniku.
\begin{equation}
  E_{p}= m\ g\ h\qquad [kg\ 9,81\ m^{2}\ s^{-2}]= [J]
  \label{eq:Potencialni_energie}
\end{equation}
Nejedná se však jen o potenciální polohovou energii danou součinem hmotnosti [m], gravitačního zrychlení [g] a výšky těžiště [h] od podložky, ale i o energii budovanou svaly (svalové předpětí). Svaly se mohou jen smrštit nebo uvolnit, zatímco svaly spolu s kostrou mohou kontrakcí či expanzí vytvářet tzv. „elastickou energii“. Neboli příprava dále slouží k budování potenciální energie pružnosti \(E_{pr}\), která vzniká elastickým předpětím určitých svalových skupin např. v Kokutsu-dachi.

V další fázi techniky přechází Potenciální energie v energii Kinetickou \(E_k\) (Zákon zachování mechanické energie), která se rovná 1/2 součinu hmotnosti [m] čtverce rychlosti [v].
\begin{equation}
  E_{k}= \frac{1}{2}\ m\ v^{2}\qquad [\frac{1}{2}\ kg\ m^{2}\ s^{-2}]=[J]
\end{equation}[kg - kilogram, m - metr, s - sekunda, J - joule]

Aplikace

Fáze primární Todome-waza jsou demonstrovány na technice úderu na místě, s využitím dynamiky těla rotace, s úderovou plochou Seiken, ve formě Gyaku-zuki v Zenkutsu-dachi. Provedení Gyaku-zuki musí umožňovat: vytvoření, přímočarý transport a ostré předání optimalizovaného individuálního maxima energie do cíle.
Příprava 1Příprava 1

Mentální příprava

Uklidnění mysli a stabilizace emocí je důležité pro reálné vnímání situace, pro udržení Zanshin. Zanshin je nezbytný nejen pro provedení vlastní techniky, ale zejména pro cítění a vcítění (feeling) se do soupeře pro provedení Oji-waza.
Miyamoto Musashi v Go Rin No Sho k mentální přípravě říká: „Uhlaď dvojnásobného ducha srdce a mysli, vyostři dvojnásobný upřený pohled percepce zraku. Jestliže tvůj duch není ani v nejmenším zastřen, jsou-li mraky zmatku úplně pryč, tam je pravá prázdnota. V mé strategii držím ducha a tělo rovně, přímo, a způsobuji, že nepřítel se musí kroutit a všelijak ohýbat. Nezbytnou podstatou je zvítězit tím, že (za)útočím na nepřítele, když jeho duch klesá.“

Držení těla

Správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) je základním předpokladem pro provádění technik sebeobrany. Je potřebné zachovat vzpřímený postoj. Tohoto se dosahuje pomocí mírného zasunutí brady a tím srovnání krční páteře, aktivací mezi-lopatkových svalů a podsazením kostrče, a tím srovnání bederní části páteře. Dále se k tomuto srovnání používá mentální představy lehké hlavy jakoby zavěšené u stropu a hutného břicha (Hara) jakoby spojeného se zemí. Toto srovnání trupu je nutné pro správnou funkci svalů zad, beder, pánve, břicha a hrudníku, která je nezbytná pro vykonání techniky.
Důležitost držení těla si už uvědomovali staří mistři jako např. Miyamoto Musashi který v Go Rin No Sho říká: „Zaujmi postoj s hlavou vztyčenou, avšak nehledící vzhůru, ani nesehnutou, ani nenahnutou na tu či onu stranu. Tvé čelo a prostor mezi tvýma očima by měli být prosty vrásek. Drž linii nosu přímo vpřed, s pocitem lehce se rozšiřujících nozder. Linii zad drž rovně; vlož ráznost do své ofiny, a stejně tak dolů, od ramen skrze celé tělo. Povol ramena, a aniž by půlky zadku trčely ven, vlož sílu do nohou od kolen po špičky prstů. Zpevni podbřišek, aby ses neohýbal v bocích.“

Pohled

Pohled je úzce provázán s držením těla, nemusí dojít k ohnutí nebo uhnutí hlavy, stačí jen sklopit zrak nebo pohlédnout do strany, aby došlo k oslabení postoje a tím celé techniky. Pohled má být měkký, periferní, zahrnující cílovou oblast s co možná nejširším okolím s převrácenou vzdáleností (percepce zraku).
Příprava 2Příprava 2Požadavky na pohled velmi dobře definuje Miyamoto Musashi: „Nenech oči koulet ani jim nedovol mrkat, ale lehce je přivři. S rysy obličeje uklidněnými. Ve strategii je důležité vidět vzdálené věci, jakoby byly blízké a zaujmout distancovaný pohled (pohled z dálky) na věci blízké.“

Postoj

Pro demonstraci fází techniky Gyaku-zuki je zvolen postoj Zenkutsu-dachi, a to pro jeho vlastnosti při předávání a absorbování energie ve směru podélné osy postoje. Zenkutsu-dachi je nejvhodnější pro demonstraci přímočarých úderů, ke kterým Gyaku-zuki patří.

Charakteristika postoje

Jedná se o postoj s vnějším napětím o šířce pánve a délce cca 80 cm. Délka má být co nejdelší, musí však být úměrná:

 • tělesným proporcím cvičence,
 • jeho flexibilitě
 • a schopnosti udržet podsazenou kostrč a obě chodidla celou plochou na zemi.

Hmotnost ve fázi přípravy je rozdělena rovnoměrně na obě končetiny.

Dynamika těla

Ve fázi přípravy dochází k maximálnímu otevření postoje (vytočení těla) viz obr. prostřednictvím vnějšího elastického napětí v oblasti stehen, třísel a pánve. Tím dochází k tzv. nabití (přípravě) pro techniku neboli k získání potenciální energie.
V dalších fázích pak dochází k zavření postoje pomocí dynamiky těla (rotace boků) viz Zdroje energie, která je základním zdrojem energie pro Gyaku-zuki prováděném na místě.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz | Techniku demonstruje: Josef BAMBUCH

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading