Start

Start je druhou z fází technik primární Todome-waza.

Při startu je důležité, v co možná nejkratším čase, dosáhnout maximálního nárůstu energie, tj. co nejrychlejší počáteční pohyb, tzn. co nejrychlejší nárůst rychlosti z 0 na 100%. Co největší zrychlení těla. Dle 2. Newtonova pohybového zákona je síla přímo úměrná součinu hmotnosti [m] a zrychlení [a].
\begin{equation}
F= m\ a\qquad [kg\ m\ s^{-2}]= [N]
\label{eq:Síla}
\end{equation}[kg - kilogram, m - metr, s - sekunda, N - newton]

Aplikace

Start a celý průběh techniky je řízen dechem. Při startu Gyaku-zuki dochází ke stržení předního boku zpět pomocí tlaku od kostrče pod přední nohu, z přední nohy (chodidla) je tlak přenesen do chodidla zadní nohy.

Start 1Start 1Start 2Start 2Start 3Start 3


Důsledkem je vyhození, vystřelení boku s rukou v Hiki-te, neboli dochází k rotaci trupu kolem svislé osy. Při tomto pohybu však nesmí dojít k posunu těla jako celku zpět, k pohybu chodidla a kolene zadní nohy a k pohybu kolene přední nohy do strany. Zabránění zpětnému pohybu těla je záležitostí mentální kontroly techniky. Ruka se v průběhu rotace těla odpoutává z velkého Hiki-te, těsně před dokončením rotace boků se nachází v pozici malého Hiki-te viz obr.. Neboli se snažíme ruku dostat co nejrychleji, po nejkratší dráze, na osu těla.

Při přechodu z velkého Hiki-te je důležité udržet spojení ruky (lokte) s tělem a tím dodržet i správnou dráhu úderu (přímku). Toto vše probíhá v co možná nejkratším čase z důvodu dosažení maximálního nárůstu energie (síly) F=m*a, to vyžaduje co nejrychlejší počáteční pohyb.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz | Techniku demonstruje: Josef BAMBUCH

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading