Transport

Transport1Transport1Transport2Transport2Transport3Transport3Transport je třetí z fází technik primární Todome-waza navazující na start.

Transportem se myslí neustálé zvyšování rychlosti a tím energie vzniklé při startu, po celou dobu (dráhu) pohybu techniky směrem k cíli. Účelem transportu je, po optimální dráze, co nejrychlejší překonání vzdálenosti mezi končetinou (úderovou plochou) a cílem. Snažíme se o dosažení maximální hybnosti [p], která je definována jako součin hmotnosti [m] a rychlosti [v].
\begin{equation}
p= m\ v\qquad [kg\ m\ s^{-1}]
\end{equation}[kg - kilogram, m - metr, s - sekunda]

Aplikace

Cílem této fáze je u techniky Gyaku-zuki překonání vzdálenosti z pozice blízké pozici malého Hiki-te až do cíle. Ruka provádějící úder je vyhozena (vystřelena) dynamikou těla (rotace) provedenou v předchozí fázi techniky. Uvolněná ruka letí po přímce do cíle.

Důležitým požadavkem na tuto fázi je neustálé zvyšování rychlosti po celou dobu pohybu techniky směrem k cíli, a tím navyšování energie vzniklé při startu techniky.

Konexe, neboli spojení ruky provádějící úder s tělem, je nezbytné pro předání energie těla prostřednictvím ruky do cíle. Je potřebné aby byly končetiny v konexi s tělem už od fáze přípravy a až po předání energie.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz | Techniku demonstruje: Josef BAMBUCH a Pavel HUK

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading