Sekundární Todome-waza

Obsahuje skupiny technik, které se provádí zpravidla v krátké vzdálenosti při fyzickém kontaktu s útočníkem.
Systematika základních technikSystematika základních technik
Jsou to techniky:

 • Nage-waza (hodů a strhů)
  • Tachi-waza (hodů),
  • Sutemi-waza (strhů),
 • Katame-waza (znehybnění)
  • Osaekomi-waza (stlačení),
  • Kansetsu-waza (páčení),
  • Shime-waza (škrcení).


Jedním z důležitých faktorů pro dělení Todome technik do těchto dvou skupin je „Maai“ – efektivní vzdálenost. Dále pak čas, zpravidla se techniky sekundární Todome-waza provádějí v Go-no-sen a v neposlední řadě užití tzv. měkkého Kime při předání energie.

Slouží k uvedení agresora do KYO, případně k jeho zneškodnění (Todome).

Princip těchto technik spočívá v pochopení tří základních fází (Tsukuri, Kuzushi, Kake).
Dle slov mistra Jigoro Kano:

 • Je studium techniky založeno na základním principu, kterým je „maximálně efektivní využití mysli a těla“. Fáze Tsukuri a Kake vyjadřují (zhmotňují) tento princip z pohledu techniky (waza). [28]
 • Vyvarujme se špatných návyků, které jsou dnes k vidění – například zbytečného používání síly[31]


Tsukuri obsahuje (zahrnuje) Kuzushi, které rozbíjí útočníkovo SHIZEN-TAI-NO-RI (správné držení těla) a uvádí jeho tělo do nestabilní pozice neboli KYO, což nám usnadní odpověď na jeho útok. [28]

Fáze Tsukuri, Kuzushi a Kake lze považovat za technické principy sekundární Todome-waza.

Se správným držením těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) skrze přizpůsobení (JU-NO-RI) provádíme Tsukuri jehož důsledkem je porušení rovnováhy soupeře (KUZUSHI-NO-RI), ve kterém provedeme Kake jež vede k jeho zneškodnění (TODOME-NO-RI).

Nage-waza

Techniky Nage-waza jsou techniky hodů (Tachi-waza) a strhů (Sutemi-waza).
Pochopení a správné provedení Tsukuri, Kuzushi a Kake vede k efektivnímu využití síly celého těla v průběhu techniky, což je naplnění základního principu Seiryoku-zenyo (v překladu: minimální úsilí – maximální účinnost, neboli co nejúčiněji).

Vážení čtenáři, pokud jste tak doposud neučinili, prostudujte prosím kapitoly: Seiryoku-zenyo, Jundo Seisho, Úpadek cvičení Judo a Důsledky předání energie, než budete pokračovat v textu dále. Pomůže Vám jej lépe pochopit.

Kodokan ve spolupráci s IJF začal v roce 2020 na svém YouTube kanálu publikovat videa základních technik. Po jejich porovnání s provedením: Kyuzo Mifune před ww2, 1955 Esence Judo, Kodokan 1999 autor dochází k závěru, že obavy mistra Kana se stále více naplňují, a to nejen v Randori ale i při studiu základní techniky, a tak je toto poslední provedení mnohem více o síle než uvedené příklady. Snažme se při vlastním provádění eliminovat sílu paží a jako zdroj energie maximálně využít potenciál trupu a podložky (viz Zdroje energie a SHIZEN-TAI-NO-RI, konexe a dominový efekt).

Tachi-waza

Tachi-waza jsou techniky hodů, při nichž házející zůstává v postoji. Jak již je uvedeno slouží k uvedení agresora do Kyo, případně k jeho zneškodnění (Todome). O Kyo či Todome rozhoduje hmotnost padajícího, rychlost pádu, část těla na kterou dopadá a vlastnosti podložky na kterou padá. Princip spočívá v pochopení tří základních fází (Kuzushi, Tsukuri, Kake), kde k vlastnímu hodu se využívá základních dynamik těla házejícího (viz Zdroje energie).
Dle principů zapojení těla se techniky Tachi-waza člení následujícím způsobem:

 • Ashi-waza – Techniky hodů, při jejichž provádění hrají rozhodující roli nohy. Ashi-waza obsahuje 21 technik. Základní techniky: Sasae-tsurikomi-ashi, Deashi-harai, Osoto-gari, Ouchi-gari, Kouchi-gari.
 • Koshi-waza – Techniky hodů, při jejichž provádění hrají rozhodující roli boky. Koshi-waza obsahuje 11 technik. Základní techniky: Uki-goshi, O-goshi, Harai-goshi, Hane-goshi, Sode-tsurikomi-goshi, Koshi-guruma.
 • Te-waza – Techniky hodů, při jejichž provádění hrají rozhodující roli paže. Te-waza obsahuje 15 technik. Základní techniky: Ippon-seoi-nage, Eri-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Tai-otoshi, Morote-gari, Sukui-nage.

Ashi-waza

Příklad variant studia základních fází technik Ashi-waza. Časem budou doplněna videa.
Sasae-tsurikomi-ashi (zadržení nohy v kotníku)
Základní požadavky na techniku:

 • Tsukuri: Tori v okamžiku vykročení Ukeho ukročí do strany pravou nohou přibližně 20 cm od levé nohy Ukeho, vně postoje.
 • Kuzushi: Současně s Tsukuri se Tori pomocí rotace těla vyhne energii Ukeho, kterou pomocí rukou usměrní do vychýlení Ukeho vpřed.
 • Kake: Tori svojí levou nohou (chodidlem) zadrží pravou nohu Ukeho ze předu na kotníku (holeni), současně táhne levou rukou ve výšce očí a pravou rukou opřenou předloktím o Ukeho ve směru pohybu Ukeho vpřed.
 • Dominatní část těla: Ashi (noha, chodidlo).


O-uchi-gari (velké vnitřní podkosení)
Základní požadavky na techniku:

 • Tsukuri: Tori vykročí svou pravou nohou přibližně 20 cm od levé nohy Ukeho na spojnici jeho chodidel dovnitř postoje.
 • Kuzushi: Současně s Tsukuri Tori tělem (pravým bokem) vychýlí Ukeho mírně vzad na paty.
 • Kake: Tori přisune levou nohu k pravé a podmete svojí pravou nohou Ukeho levou nohu ze vnitř postoje, současně táhne pravou rukou k zemi, čímž jej hází na záda.
 • Dominatní část těla: Ashi (noha, lýtko).


O-soto-gari (velké vnější podkosení)
Základní požadavky na techniku:

 • Tsukuri: Tori vykročí svou levou nohou přibližně 20 cm od pravé nohy Ukeho vně jeho postoje na spojnici jeho chodidel.
 • Kuzushi: Současně s Tsukuri Tori tělem vychýlí Ukeho mírně vpravo vzad na patu pravé nohy.
 • Kake: Tori podmete svojí pravou nohou Ukeho pravou nohu, čímž ho hází na záda.
 • Dominatní část těla: Ashi (noha, lýtko).

Varianty provedení technik Ashi-waza Kodokan 2020


Základní technikaRozvíjející techniky
Sasae-tsurikomi-ashiHiza-guruma
De-ashi-haraiOkuri-ashi-harai, Harai-tsurikomi-ashi
O-uchi-gariKo-uchi-gari
O-soto-gari O-soto-otoshi, O-soto-guruma
Ko-soto-gariKo-soto-gake
Uchi-mataAshi-guruma, O-guruma

 
Na článku se pracuje!

Koshi-waza

 
Na článku se pracuje!

Katame-waza

 
Na článku se pracuje!

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading