JU-NO-RI - 2. princip

„V souladu s BUSHIDO po ničem netoužím, mou tužbou je uchopit příležitost. Dle cesty válečníka nemám žádné zásady, mou zásadou je přizpůsobivost. To je můj výklad samurajského řádu.“

Ieyasu Tokugawa

31. ledna 1543 – 1. června 1616

Co je JU?

JU je princip přizpůsobení jak v čase tak vzdálenosti.

K čemu slouží JU?

Aplikace principu (JU) slouží k přizpůsobení se útočníkovi (viz Přizpůsob se nepříteli), za účelem jeho eliminace, tzn., že na základě vcítění (feelingu) provedeme ve vhodném čase (timingu) a vzdálenosti (Ma-ai) vlastní techniku Todome.

Jak dosáhnout naplnění principu JU?

Princip přizpůsobení (JU) vychází ze správného držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a nekladení odporu soupeřově síle:

  • přizpůsobením se jeho pohybům,
  • zachováním vhodné vzdálenosti.


Je nutné umět měnit vzdálenost úměrně rychlosti a vzdálenosti protivníkova pohybu (útoku).

Reakční čas člověka přes zrak je mezi 0,15 – 0,22 sekundy. U běžných věcí se doba potřebná pro vznik vjemu pohybuje okolo 0,2 sekundy, následná reakce je nejčastěji v rozmezí 0,4 – 0,8 sekundy. Reakce u nesložitých situací (např. sešlápnutí brzdy) u dospělého střízlivého člověka tak většinou nastává do jedné sekundy po zaregistrování podnětu. [24]
Průměrná celková doba přímého úderu u lajka je cca 0,28 sekundy. Z toho plyne že rekce v kontaktní vzdálenosti nemůže být od pohledu (přes zrak) a nemůže být spuštěna až na útok např. úder který uvidíme.

Proto je Feeling základním předpokladem pro naplnění principu přizpůsobení (JU). Feeling vycházející ze Zanshin by měl spouštět veškeré naše reakce. Bez feelingu není možná dobrá práce s časem (timing) ani s efektivní vzdáleností Ma-ai (viz Intuice je důležitější než technika).

V boji je nutné si neustále uvědomovat situaci (Zanshin), číst soupeře (feeling), aktivně využívat prostor (Ma-ai), rytmus a načasování (timig) pro vytvoření šance k provedení techniky Todome.

 


Poznámka: k dokreslení problematiky viz Příprava.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading