Přizpůsob se nepříteli

Pravidlo třinácté
敵に因って轉化せよ
Tekki ni yotte tenka seyo

Armáda by svou činností měla napodobovat vodu. Voda se vyhýbá překážkám a usiluje o nízkou hladinu. Vojáci by se měli vyvarovat opevněným opěrným bodům nepřítele a napadat slabá místa v jeho postavení. Voda přizpůsobuje tok v závislosti na tvaru terénu, armáda dosahuje vítězství tím, že reaguje na nepřítele. [1]

Lze říci, že neexistuje standardní vojenská operace, stejně jako voda nemá ustálený tvar. Ten, kdo získá vítězství tím, že se dovedně přizpůsobí silným a slabým stránkám nepřítele, se nazývá vznešený. [1]

Sun Tzu, „Plnost a Prázdnost,“ Umění Války

Sun Tzu pojednává o řízení armád ve vztahu k vodě. Stejně jako voda přirozeně proudí z vyššího místa na nižší, velitel doufá, že se vyhne silným místům v postavení nepřátelských sil a že udeří na jejich slabiny. A právě tak řeka mění tvar svého toku podle terénu. Stává se pomalým a tichým tokem v rovinaté krajině, rychle protéká strmými svahy a řítí se přes okraje útesů. Armáda by se měla přizpůsobit pohybu nepřítele a terénu, aby bylo dosaženo vítězství. [1]

Vojevůdce by se měl vyvarovat použití „standardní“ vojenské taktiky. To znamená, že strategie vojevůdce by měla být stejně přizpůsobivá jako voda, a ne pevná a neměnná. Jeho armáda by se měla pohybovat svobodně a obratně a přizpůsobovat se situaci nepřítele. Osoba, která je schopna tímto způsobem získat vítězství, je opravdu vynikající ve vojenské strategii a načasování. [1]

Více o problematice přizpůsobení v kapitole principy JU - 2. princip.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading