JU - 2. princip

Co je JU?

JU je princip přizpůsobení jak v čase tak vzdálenosti.

K čemu slouží JU?

Aplikace principu přizpůsobení (JU) spočívá v tom, že na základě vcítění (feelingu) provedeme ve vhodném čase (timingu) a vzdálenosti (Maai) vlastní techniku eliminující útočícího protivníka (Todome).

Jak dosáhnout naplnění principu JU?

Princip přizpůsobení (JU) vychází ze správného držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a nekladení odporu soupeřově síle:

  • přizpůsobením se jeho pohybům,
  • zachováním vhodné vzdálenosti.


Je nutné umět měnit vzdálenost úměrně rychlosti a vzdálenosti protivníkova pohybu (útoku).

Reakční čas člověka přes zrak je mezi 0,15 – 0,22 sekundy. U běžných věcí se doba potřebná pro vznik vjemu pohybuje okolo 0,2 sekundy, následná reakce je nejčastěji v rozmezí 0,4 – 0,8 sekundy. Reakce u nesložitých situací (např. sešlápnutí brzdy) u dospělého střízlivého člověka tak většinou nastává do jedné sekundy po zaregistrování podnětu.
Průměrná celková doba přímého úderu u lajka je cca 0,28 sekundy. Z toho plyne že rekce v kontaktní vzdálenosti nemůže být od pohledu (přes zrak) a nemůže být spuštěna až na útok např. úder který uvidíme.

Proto je Feeling základním předpokladem pro naplnění principu přizpůsobení (JU) viz Mentální energie neboli tušení, vnitřní pocit, instinkt, cítění či vycítění je záležitostí páteřního (míšního) vnímání. Je nástrojem pro zachycení mentálního pohybu agresora, tzn. spuštění odpovědi na útok před počátkem fyzického pohybu agresora. Což obránci, v ideálním případě, umožňuje spustit reakci ještě před fyzickou akcí agresora a zachytit jej v KYO na samém počátku útoku. Feeling je základním předpokladem pro úspěch v boji. Opírá se o Zanshin.

Feeling by měl spouštět veškeré naše reakce. Bez feelingu není možná dobrá práce s časem (timing) ani s efektivní vzdáleností Maai.

V boji je nutné si neustále uvědomovat situaci (Zanshin), číst soupeře (feeling), aktivně využívat prostor (Maai), rytmus a načasování (timig) pro vytvoření šance k provedení techniky Todome.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading