JU - 2. princip

Co je JU?

JU je princip přizpůsobení jak v čase tak vzdálenosti.

K čemu slouží JU?

Aplikace principu přizpůsobení (JU) spočívá v tom, že na základě vcítění (feelingu) provedeme ve vhodném čase (timingu) a vzdálenosti (Maai) vlastní techniku eliminující útočícího protivníka (Todome).

Jak dosáhnout naplnění principu JU?

Princip přizpůsobení (JU) vychází ze správného držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a nekladení odporu soupeřově síle:

  • přizpůsobením se jeho pohybům,
  • zachováním vhodné vzdálenosti.


Je nutné umět měnit vzdálenost úměrně rychlosti a vzdálenosti protivníkova pohybu (útoku).

Základním předpokladem pro naplnění principu přizpůsobení (JU) je Feeling viz Mentální energie neboli tušení, vnitřní pocit, instinkt, cítění či vycítění je záležitostí páteřního (míšního) vnímání. Je nástrojem pro zachycení mentálního pohybu agresora, tzn. spuštění odpovědi na útok před počátkem fyzického pohybu agresora. Což obránci, v ideálním případě, umožňuje spustit reakci ještě před akcí agresora a zachytit jej v KYO na samém počátku útoku. Feeling je základním předpokladem pro úspěch v boji. Opírá se o Zanshin.

Feeling by měl spouštět veškeré naše reakce. Bez feelingu není možná dobrá práce s časem (timing) ani s efektivní vzdáleností Maai.

V boji je nutné si neustále uvědomovat situaci (Zanshin), číst soupeře (feeling), aktivně využívat prostor (Maai), rytmus a načasování (timig) pro vytvoření šance k provedení techniky Todome.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2018 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading