Primární Todome-waza

Primární Todome-waza jsou techniky úderů a kopů charakteristické potenciálem ukončit boj ostrým předáním energie přes Snap a Kime. Jsou to techniky, které je výhodné použít před kontaktem (před úchopem) protivníka, což je z hlediska strategie boje jejich velkou předností.
Systematika základních technikSystematika základních technik
Účelem těchto technik je právě vyřazení útočníka z boje předáním energie přes Snap a Kime.

Principem technik primární Todome-waza je využití síly celého těla, k realizaci tohoto principu je nezbytné zvládnutí pěti základních fází u každé techniky:

Primární Todome-waza obsahuje techniky:

  • Kogeki-joshi-waza (techniky rukou: údery a seky),
  • Kogeki-keri-waza (techniky nohou: kopy a dupnutí).

Kogeki-joshi-waza

Techniky Kogeki-joshi-waza jsou hlavní útočné techniky rukou.

Slouží k zneškodnění agresora, případně k jeho uvedení do KYO.

Princip využití síly celého těla je zcela zásadní pro úspěšné provedení těchto technik.

Kogeki-joshi-waza zahrnuje:

  • Tsuki-waza (techniky úderů)
  • Uchi-waza (techniky seků)
  • Te-ate-waza (drtící techniky loktů)

Na článku se pracuje

  

 

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading