Kamae je pro začátečníky, studiem je potřebné dosáhnout Shizen-tai

Pravidlo sedmnácté
構は初心者に後は自然体
Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai

Všechny formy bojových umění mají vlastní kamae (bojové postoje připravenosti či přípravy).
Karate má řadu kamae, které jsou pro jednotlivé školy unikátní, jsou založeny na efektivnosti a účinnosti. Tyto kamae vzešly z výzkumu a zkušeností mistrů karate v minulosti a jsou předávány z učitele na žáka. Při studiu se adept karate musí naučit všechny formy kamae. [1]

Zatímco v počátečních fázích studia je důležité, abyste zvládli různé formy kamae. Soustředění se výhradně na kamae, však brání volnému provedení techniky, proto bylo zavedeno toto pravidlo. Jak postupuje váš trénink, je důležité, abyste neulpěli na kamae. Musíte být schopni se volně pohybovat a měnit svou pozici. Zvažte toto pravidlo v souvislostech se šestým pravidlem: Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď. [1]

To že později, stojíme v shizen-tai (viz SHIZEN-TAI-NO-RI - 1. princip) má analogii ve starém pravidlu, „V karate není kamae“. Protože víme, že v karate máme kamae může se zdát, že to odporuje první polovině sedmnáctého pravidla, ale ve skutečnosti žádný rozpor neexistuje. Někteří vysvětlují tento paradox takto: „V karate není kamae, ale v mysli kamae je.“ [1]

To znamená, že příprava se z vnější fyzické formy přesouvá více do mentální roviny, a tak navenek nesignalizujeme naši připravenost protivníkovi.

Po celou dobu vývoje karate bylo různými způsoby zdůrazňováno toto:

  • Nenechte se rozptýlit (nezaměstnávejte mysl) tím, že máte strach, zda je fyzická forma vašeho kamae dobrá nebo špatná.
  • Nezáleží na tom, jak neproniknutelně může vypadat váš přípravný postoj kamae, není užitečný, pokud vaše mysl spí.
  • Bez ohledu na to, jak velké díry se vám jeví v kamae soupeře, je-li jeho mysl připravená, musíte být nesmírně opatrní.

To vše naznačuje, že myšlenka v karate není kamae, ale v mysli je kamae je jen bod na cestě k hlubšímu porozumění. Chápání člověka není úplné, dokud nedospěje k závěru, že „v karate není kamae, v mysli není kamae.“ [1]

Když dosáhnete tohoto stavu porozumění, nebudete se už muset připravovat psychicky ani plánovat útok soupeře nebo vlastní reakci. Tento stav však není bouřlivým (agresivním) postojem: „Zaútoč na mne jakkoli chceš!“ Ani to není uvolněný postoj lhostejnosti. Spíše je to upřímný, otevřený klid, ve kterém karate-ka vidí a reaguje na projevy soupeřovy mysli a pohybu těla, jakmile se objeví. Rychlost odezvy je jako jiskra, která vzniká, když ocel udeří na křemen, objevuje se v mžiku oka, zdánlivě ve stejném okamžiku se dostavuje reakce (viz Přizpůsobení v čase). [1]

Tato jedinečná schopnost není nic jiného než hluboká a úžasná dovednost. Při sledování pozoruhodné schopnosti experta karate okamžitě reagovat vám bude pojem v karate není kamae křišťálově jasný. Pozorování experta odhalí existenci vynikající dovednosti, která se přirozeně projeví podle potřeb situace. Síla odborníka bez kamae se odráží na této staré básni, která ukazuje, jak se v okamžiku, kdy se měsíc objevuje za mraky, jeho obraz se už zrcadlí na vodní hladině:
Jeho vody nikdy neměly úmysl, aby zrcadlily,
Měsíc, sám o sobě nikdy neměl úmysl být zrcadlen.
Rybník Hirosawa. [1]

Jak tohoto stavu bez kamae dosáhnout? Odpověď leží v pěstování klidné mysli, bez rozruchů. Tei Junsoku, Okinawan učený-mudrc, popsal stav s podobným obrazem: „Moje mysl, klidná a jasná, jako voda bez vlnek, nesoucí odraz.“ On potvrdil význam hledání klidného stavu bytí „jako voda bez vlnek,“ protože teprve potom je možné, aby se věci odrážely pravdivě. [1]
Vlnky, na hladině rybníku Hirosawa, by mohly způsobit rozbití odrazu měsíce do nesčetných obrazů. Pokud je mysl zaměstnána mnoha jevy, člověk se chová zmateně a zamrzne, nedokáže pohybovat rukama a nohama v koordinovaném úsilí.
Zmatená mysl je základní chybou, která je příčinou zranění. To jen neustálá kultivace klidné, nepohyblivé mysli, která jako čisté zrcadlo zachytne Měsíc, když se objeví, nebo odráží ptáka letícího nad hlavou. Je to jen klidná mysl, která umožňuje spravedlivé a jasné úsudky bez chyb. [1]
V karate není žádná kamae - čím více se pokusíte pochopit smysl tohoto zásadního pravidla karate-do, tím více si uvědomíte hloubku tohoto učení. Trváte na tom, že neexistuje žádné kamae, i když ve skutečnosti všechny formy kamae existují. V karate bez kamae, shizen-tai pak nabývá neomezeného počtu forem.
V hloubce obsahu a stručnosti vyjadřování sedmnácté pravidlo ztělesňuje hluboký smysl neomezené cesty vzdělávání, kterou musí projít student karate. [1]

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading