Přizpůsobení v čase

Motto: „Bůh stvořil muže silné a muže slabé, Samuel Colt ten rozdíl vyrovnal.“ „A Hidetaka Nishiyama ukázal šanci i těm, co colt u sebe nenosí.“

Kyo a Jitsu

Boj lze popsat z hlediska dvou základních stavů:

  • KYO je neschopnost adekvátně reagovat na vnější podněty v boji. Je to nepřipravenost nebo nepropojenost těla a ducha.
  • JITSU je opakem KYO, je to stav kdy jsme schopni provést konečnou techniku (TODOME).


Pochopení principu přizpůsobení (JU) je založeno porozumění časování (timingu) použití techniky, které nás učí, jak se nedostat do stavu vlastního KYO a naopak nám ukazuje, kdy se ve stavu KYO nachází útočník, což je základním předpokladem k ukončení boje technikou TODOME.

Práce s časem dle Hidetaki Nishiyami

Mistr Nishiyama vysvětloval práci s časem na technikách Oji-waza. Ve své podstatě je právě Oji-waza čistou sebeobranou, protože se vždy jedná o odpověď na agresi a to buď na mentální či fyzické úrovni. Z technického hlediska jde o rozpoznání soupeřova Kyo, na počátku a během jeho útoku, ve kterém obránce provede kontra techniku.
V Oji-waza rozeznáváme dva základní časy:

  • Sen (v čase začátku)
  • Go-no-sen (po čase začátku fyzického pohybu agresora, v čase rozvoje konkrétní útočné techniky)

Sen

v čase začátku můžeme reagovat:

  • Kake-no-sen je čas reakce na mentální pohyb agresora. Čas spuštění techniky obránce při vycítění agresorova útočného úmyslu a to ještě před započetím fyzického pohybu agresora (reakce na myšlenku).
  • Tai-no-sen je čas reakce na počátek fyzického pohybu agresora. Čas spuštění techniky obránce při rozeznání soupeřova Kyo na začátku soupeřova fyzického pohybu (fyzická reakce obránce v čase začátku pohybu těla agresora).


Sen je čas pro protiútok obránce, který umožňuje zachycení agresora v Kyo v začátku jeho mentálního či fyzického pohybu.

Go-no-sen

po čase začátku fyzického pohybu agresora, v čase rozvoje konkrétní útočné techniky nebo mezi dvěma technikami útočníka. V čase Go-no-sen řešíme vzniklou situaci dominantně využitím technik:

  • Uke-waza jsou techniky bloků. Provedení techniky obránce zpravidla po blokování, smetení, pokrytí soupeřovy techniky a předtím než agresor naváže další útočnou techniku.
  • Amashi-waza jsou techniky přesunutí - přesmyků těla. Provedení kontra techniky obránce zpravidla po změně vzdálenosti od agresora, ve které je vybita energie agresorovi útočné techniky a předtím než agresor naváže další útočnou techniku. Další informace o práci těla v Go-no-sen viz SHIN-TAI-WAZA.


Go-no-sen je čas pro protiútok obránce, který umožňuje zachycení agresora v Kyo po počátku startu jeho techniky nebo mezi útočnými technikami. V tomto čase je již rozvíjena konkrétní agresorova technika, proto je zpravidla potřebné čelit její energii, odvést ji, nebo se jí vyhnout.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading