SHIZEN-TAI-NO-RI, postoje a pohyb

DACHI-WAZA

Dachi-waza jsou techniky postojů. Správně prováděná Dachi-waza jsou zhmotněním principu SHIZEN-TAI-NO-RI.

Postoje slouží k silovému zabezpečení techniky.

Princip postojů spočívá v zachování stability těla.

Postoje vznikají, formují se a provádí v okamžiku předání energie.
Postoje musí být dostatečně stabilní, aby zachytily zpětný náraz v okamžiku Kime (předání energie). Hmotnost těla (tlak v chodidlech) je v postojích vždy rozložena na chodidla v poměru 50% na 50% a to i v případě, že je těžiště v postoji posunuto k přední noze (např. Zenkutsu-dachi), nebo k zadní noze (např. Kokutsu-dachi). Tohoto se dosahuje aktivní prací svalů dolních končetin a pánve.

Hlavní faktory silného postoje

 • Obě chodidla musí mít silný a úplný kontakt s podlahou. (Toto pravidlo je platné obecně, jsou však některé specifické postoje, kde má pevné spojení celou plochou chodidla s podložkou pouze jedna noha např. Neko-ashi-dachi, nebo Kosa-dachi.)
 • Těžiště musí být co nejníže jak je to možné, ale nesmí dojít ke ztrátě schopnosti ovládání svalstva pánve.
 • Svaly nohou, třísel a boků musí být „uzamčeny“ v okamžiku Kime, přes otáčivé napětí svalů z vnitřku ven či z vnějšku dovnitř. Tím dochází k aretaci kloubů dolních končetin, což umožní směřování tlaku svalstva trupu do podložky a tím absorpci energie zpětného nárazu a současně využití „pružinové“ potenciální energie pro další rychlý pohyb.
 • Je nutný silný tlak do podlahy, řízený a vytvářený je výdechem.

SHIN-TAI-WAZA

Shintai-waza jsou techniky pohybu v prostoru.
Správné držení těla, pokud to situace umožňuje, je potřebné si zachovat i v pohybu. Správné držení těla v průběhu pohybu umožňuje pohybovat se volně a rychle kterýmkoliv směrem bez rizika ztráty stability a dále je předpokladem pro možnost provedení techniky Todome v kterémkoli okamžiku. V případě, že nám pohyb narušuje SHIZEN-TAI-NO-RI dáváme tím soupeři příležitost k útoku.

Techniky pohybu v prostoru zahrnují:

 • Hoko-waza (techniky chůze, přesunů těla),
  • Fumi-ashi, (Suri-ashi) (krok)
  • Yori-ashi (posun)
  • Tsugi-ashi (přísun, následný krok)
 • Kawashi-waza (techniky přesmyků, vyhnutí, tělo obránce se skrze přesmyk dostává těsně mimo osu útoku),
 • Amashi-waza (techniky odsunů, tělo obránce se skrze odsunutí či zaklonění dostává těsně (Mikiri) mimo dosah techniky útočníka přičemž tělo zůstává v ose útoku),
 • Tai-sabaki-waza (techniky úhybů a obratů těla, tělo obránce se dostává skrze obraty těla mimo osu útoku).


Pomocí různých kombinací technik Shintai-waza se obránce může pohybovat podle potřeby všemi směry. Za všech okolností je nutné zachovat tuto schopnost pohybu a to i v případě, že sedíme v Seiza, ani tehdy nesmíme ztratit správné držení těla, na němž je právě schopnost pohybu založena.

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz
Oponoval: Aleš RÓTH

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading