Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď

Pravidlo šesté
心は放たんことを要す
Kokoro wa hanatan koto o yōsu.

Konfuciánský filozof Meng Tzu mluvil o hledání „ztracené“ mysli. Meng Tzu tvrdil, že kdyby se náš pes, kočka, nebo kuře ztratilo, vydáme se ho najít a přivedeme jej zpátky domů. Poukázal na to, jak je ostudné, když mysl – která je pánem těla – cestuje po špatné cestě a ztratí se. A my neděláme žádné pokusy, abychom ji našli a přivedli ji nazpět. [1]

Naopak, Shao Yung (čínský filozof z jedenáctého století) argumentuje, že mysl se potřebuje ztratit. Shao Yung se vyjádřil: „Pokud někdo sváže mysl, podobně jako kočku na vodítku, ztratí se její svoboda pohybu. Užívej mysl dobře, nechej ji svobodnou, kdekoliv bude, ani ji nepřipoutávej ani ji nezdržuj věcmi“[1]

Začátečníci často drží přespříliš těsnou kontrolou nad sebou samým. Nedůvěřují myšlence svobodné mysli.
Mysli by mělo být umožněno, aby se pohybovala sem tam svobodně, dokonce i když hledá zablácená zákoutí. Lotosový květ je neposkvrněn bahnem, ve kterém roste. Podobně, jemně leštěná křišťálová koule zanechaná v bahně je odolná vůči zašpinění. [1] (Ale jen tehdy pokud si udržíme čistotu myšlenek.)

Abys mysli vládl pevně, vezmeš jí svobodu. Chceš-li držet svou mysl v těsných mezích, může to být nezbytný zvyk začátečníků, ale dělat to po náš celý život, zabrání nám to v růstu na novou úroveň, a bude to mít za následek, že v životě nenaplníme náš potenciál. [1]

Proto, když jsme v tréninku v počáteční fázi studia, je nejlepší následovat předpisy mistra Meng Tzu, ale později je nutné umožnit mysli svobodu, tak jak pravil Shao Yung.

Vše souvisí s fázemi motorického učení. V první a druhé fázi je potřeba mít silnou kontrolu nad vlastním pohybem, ve třetí a čtvrté fázi se mentální kontrola vlastního těla transformuje (duch se osvobodí) v Zanshin a intuici (Feeling, tušení, vnitřní pocit, instinkt, cítění či vycítění). Když je tato transformace dokončena dostaneme se do čtvrté fáze tvořivé koordinace, tzn., reagujeme správně na všechny vnější podněty. Ve sportu je tato úroveň dovedností označována jako sportovní mistrovství. Když odhlédneme od vlastního boje, tak svobodná mysl je nezbytná pro umožnění osobního výzkumu v karate či jakémkoli jiné oblasti lidské činnosti.

Charakteristika fází motorického učeníCharakteristika fází motorického učeníPovšimněme si prosím mentální aktivity v jednotlivých fázích motorického učení a procesů v CNS, tato tabulka [12] (Charakteristika fází motorického učení) celou problematiku dokresluje.
Zde je důležité čtenáře upozornit na to, že pořadí pravidel není nahodilé. Pravidla jsou seřazena v ideové linii, vzájemně se doplňují a prolínají. Například toto 6. pravidlo (Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď) rozvíjí pravidla 4. (Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého) a 5. (Intuice je důležitější než technika).

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading