Kata musejí být prováděna korektně, aktuální boj je jiná věc

Pravidlo osmnácté
形は正しく実戦は別物
Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

Kata byla vždy stěžejním nástrojem pro výuku karate-do. Techniky a principy karate-do byly zakotveny do kata. Mistři pečlivě uchovávali kata a dbali na to, aby byla prováděna správně, včetně toho, aby byl dodržen embusen. Půdorys kata neboli embusen určuje, kde kata začíná a končí, stejně tak určuje směr pohybu. Embusen se liší u každé kata. Embusen je přesně daný a pro správné provedení kata je nutné jej dodržovat. Podle slov mistra karate Yasutsune Itosu: „Zachovejte kata tak, jak jsou, aniž byste je zdobili.“ [1]

Kata je nosič informací, kterým se po staletí předávaly zkušenosti z boje mezi učitelem a žákem. V minulosti byla kata jedinou možnou formou (technologií), jak předat komplexní informaci o bojových zkušenostech jedné generace, generaci druhé.
Dnes máme i jiné možnosti záznamu informace např. video. Ani toto však nenahradí úlohu učitele a procvičení Kata, protože skrze procvičení pod správným vedením dochází k prožitkům, které nelze jinak předat, ani verbálně sdělit.

V boji, však z mnoha důvodů (druh útoku, pořadí, směr, …) nemůžeme aplikovat kata jako celek, či dodržet Embusen. Místo toho by měl člověk studující karate aplikovat principy naučené z různých kata v závislosti na pohybu soupeře a na práci s jeho stavy kyo a jitsu. Více o problematice v kapitole Principy.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading