Tvrdé a měkké, napětí a uvolnění, pomalu a rychle, vše ve spojení se správným dýcháním

Pravidlo devatenácté
力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
Chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna

Je třeba mít na paměti, že každá z těchto kombinací platí stejně tak pro kata jako pro skutečný boj. Pokud člověk provádí kata, aniž by používal variabilitu síly, možnosti uvolnění a kontrakce těla nebo použití různých rytmů a dechu při realizaci techniky, pak takovéto provádění kata nemá smysl. Doufáme, že praktikováním kata a kumite by měl praktikující přijít k plnému pochopení významu tohoto pravidla. [1]

Využití (Ate-uke) a zbavení (Nagashi-uke) se síly, kontrakce a uvolnění těla, provádění technik rychle a pomalu, nádech a výdech, a tak dále …, to vše jsou kriticky důležité prvky skutečného boje a musí být zcela pochopeny, aby se zabránilo porážce. [1]

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading