Shoto Nijukun dědictví po mistru Funakoshi

Gichin Funakoshi (10. 11. 1868 – 26. 4. 1957) muž, který je považován za otce Karate, muž který daroval Karate světu. V tomto (2017) a příštím roce (2018) si připomínáme dvě velká výročí, 60 let od Funakoshiho úmrtí a 150 let od narození. Při této příležitosti si pokusíme připomenout jeho odkaz. K tomu využijeme Shoto Nijukun, 20 pravidel která Funakoshi sestavil a k jejichž zachovávání vyzýval.

SHOTO NIJUKUNSHOTO NIJUKUNObzvláště v dnešní době úloha filosofie, která je definována těmito pravidly, vzrůstá. Nějak se nám nedostává současných morálních autorit. Dekadence hodnot prorůstá celou společností až do nejvyšších pater. Pomyslné světlo na konci tunelu se ztrácí. Návrat k tradičním hodnotám je dle autora cestou jak rozpad společnosti alespoň zmírnit.

Shoto Nijukun ukazuje cestu, jak zlepšit kvalitu života. Dává návod cvičencům karate, zvětšuje hranice jejich studia směrem k univerzálnějšímu využití karate, jako strategii života.

Samotné principy jsou kompaktní, stručné fráze hluboké filozofické povahy. Jejich velká stručnost je zanechává otevřené k různorodým interpretacím dokonce i v Japonsku.

K ujednocení výkladu Funakoshiho dvaceti pravidel je v roce 1938 doplnil Genwa Nakasone vysvětlujícím komentářem. Genwa Nakasone vrstevník mistra Funakoshi, text doplnil komentářem na základě informací od mistra Funakoshi, které mu poskytnul v dojo nebo při soukromých sezeních.
Mistr Funakoshi Nakasoneho dodatky přečetl a schválil. Sepsané myšlenky poskytují čtenáři jasnější obraz Funakoshiho cílů a nabízí historický a kulturní vhled do jeho doby.

Komentáře si dále dovolil, v duchu dvaceti pravidel, o další poznatky doplnit Milan Haška, který pro tuto práci využil digitalizace publikace a prvotního překladu od Jakuba Jíši.

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading