Mějte na paměti tato pravidla, buďte všímaví, usilovní a kreativní

Pravidlo dvacáté
常に思念工夫せよ
Tsuneni shinen kufū seyo

Toto pravidlo zahrnuje všechny zásady, které ho předcházejí. Ať už z duchovního nebo technického hlediska, musí karateka být „neustále všímaví, usilovní a vynalézaví“[1]

Legendární mistr meče Miyamoto Musashi objasňuje tuto zásadu:
Od mládí inklinovalo mé srdce k Cestě strategie. První souboj jsem měl, když mi bylo 13, srazil jsem šermíře školy Shinto, jakéhosi Arima Kiheie. V 16-ti jsem porazil schopného šermíře Tadashima Akiyamu. Když mi bylo 21, odešel jsem do hlavního města a utkal se se šermíři všemožných strategií, bez jediné porážky v mnoha utkáních.
Poté jsem chodil od provincie k provincii, maje souboje se stratégy různých škol, a ani jednou jsem neprohrál, byť jsem měl 60 soubojů. To bylo v rozmezí mých 13 do 29 let.
Když jsem dosáhl třicítky, ohlédl jsem se na svou minulost. Předchozí vítězství nebyla vítězstvími mého zvládnutí strategie. Možná to byla přirozená schopnost, či úradek nebes, či to, že ostatní školy byly horší.
Poté jsem studoval ráno i večer hledajíc princip, a k uvědomění Cesty strategie jsem došel v padesátce. [18]

Dokonce i génius bojových umění, jako byl Musashi, který studoval ráno i večer bez odpočinku, dosáhl osvícení Cesty až ve věku padesáti let.
Zakladatel školy šermu Muto-ryu, Yamaoka Tesshu, bylo mu čtyřicet pět, když řekl: „Právě jsem dosáhl úžasného porozumění,“ vyjádřil svůj průlom k osvícení. To byl jeho třicátý sedmý rok studia šermu. A jeho dvacátý třetí rok jako žák slavného šermíře Asari Matashichira. Teprve poté, co pokračoval ve své praxi po celá desetiletí s odvážným a neohroženým duchem, který mu vynesl přezdívku „Železný démon“ a teprve po usilovné mnohaleté práci, pronikl do samotného jádra a byl schopen pochopit skutečné principy Cesty. [1]

Tyto příklady zdůrazňují, jak je nemyslitelné si připustit myšlenku, že je možné stát se mistrem bojového umění po pěti nebo deseti letech uspěchané praxe. Takové myšlení klame cvičence a ztěžuje jim Cestu. To je důvod, proč nás poslední pravidlo varuje, abychom „byli neustále všímaví, usilovní a vynalézaví.“
Domýšlivost nebo lenost jsou řetězy, které brání našemu pokroku. Karateka se musí neustále zkoumat a peskovat, musí být všímaví a usilovní, pak mohou proniknout i do nejniternějších úrovní karate-do. To musí být postoj všech, kteří aspirují jít touto Cestou.
Na těchto několika stránkách jsem stručně komentoval dvacet pravidel. Tyto zásady by neměly být považovány za aplikovatelné pouze na karate-do. Pokud bude koncept všímavosti, usilovnosti a vynalézavosti aplikován na vaše jednání ve společnosti jako celku, vaše porozumění životu se obecně bude výrazně zlepšovat. [1]

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading