Karate začíná respektem a končí respektem, úctou

Pravidlo první
空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
Karate-do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto o wasuruna.

Společně s judo a kendo je karate-do zástupcem Japonských bojových umění. A stejně jako u těchto bojových umění by karate-do mělo začínat a mělo končit – s rei (respektem/úklonou/úctou).

Rei je často definováno jako „respekt“, ale vlastně to znamená mnohem víc. Rei zahrnuje jak postoj (přístup) k druhým, tak i pocit sebeúcty. [1]

Je nutné říci, že „bez rei neexistuje řád“ a také že „rozdíl mezi mužem a zvířetem leží v rei“. Bojové metody, kterým chybí rei nejsou bojová umění, ale pouze opovrženíhodné násilí. Fyzická síla bez rei není nic víc než hrubá síla a pro člověka je bez přínosu.
Je třeba také poznamenat, že ačkoliv osobní vystupování může být korektní, bez upřímnosti a uctivého srdce se nejedná o skutečné rei. [1]

Dnes i na nejvyšších soutěžích, olympijské hry nevyjímaje, vidíme závodníky, kteří k rei přistupují povrchně a s arogancí, jejich vystupování je absolutně po této stránce nekorektní, bohužel to nikomu nevadí a tak je např. judo nejen tímto znehodnocováno.
Všechna opravdová bojová umění začínají a končí s rei. Leč jsou-li cvičena bez pocitu úcty a respektu, jsou to jen prosté formy násilí. Z tohoto důvodu se bojová umění musejí provádět s úctou od začátku do konce.

Význam vzájemného pozdravu Ritsu-Rei je z jedné strany žádost o pomoc a z druhé strany přijetí této žádosti: „Prosím pomáhej mi v cestě. Jsem připraven Ti pomoci“.

Jita-Kyoei

S tímto pravidlem úzce souvisí princip Jigora Kano (28. 10. 1860 – 4. 5. 1938) Jita-Kyoei 自他共栄 „vzájemná úcta a všeobecný prospěch“ prospěch pro všechny studující s porozuměním a ve vzájemné pomoci tak, aby nedocházelo ke zraněním a nadměrnému opotřebení organismu. Dá se říci, že Jita-Kyoei je princip vzájemné úcty z které vychází vzájemná odpovědnost za zdraví toho druhého (cvičebního partnera).

Jigoro Kano usiloval, aby každý člověk žil v harmonii a spolupráci s ostatními. Říkával, že nic není důležitějšího než žít šťastně spolu. Pokud všichni spolupracují, práce každého člověka prospívá nejen jemu, ale i ostatním. Což je naplnění principu harmonie a spolupráce Jita-Kyoei. [8]

Pokud se člověk zajímá jen o vlastní blaho, dojde nevyhnutelně ke kolizi se zájmy ostatních lidí. Kvůli sobeckosti se dostane do velkých nepříjemností, sobectví pak vede zpravidla k sebezničení. Podíváme-li se, co se děje dnes ve světě, zjistíme, že všechny věci velké i malé se vzájemně propojují. Lidé až moc často jednají jen v souladu se svými vlastními zájmy, zatímco odmítají uznat potřeby druhých. To vede k vzájemnému zničení. [8]

Jigoro Kano si myslel, že pokud budeme následovat ideál Jita-Kyoei, mezinárodní vztahy budou více přátelské a budou se vytvářet dobré životní podmínky pro celé lidstvo. Bohužel k naplnění ideálu Jita-Kyoei v širším měřítku nedošlo. Krátce po Kanově smrti vypukla 2. světová válka.

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading