Studium předání energie použitím lapy, pytle nebo makiwary

Údery do pytle, lapy nebo makiwary by se měli trénovat nejméně 3krát týdně po dobu 10–20 minut. Tento typ tréninku je nezbytný pro rozvoj kime, podporuje zvýšení předané energie a pomáhá získat zpětnou vazbu o účinnosti techniky.

Přitom je třeba myslet na několik věcí:
Zaprvé, vyvarujte se příliš časné tenze ve svalech, která zpomaluje rychlost – je to jako jízda se sešlápnutou brzdou. Při zásahu je důležitější maximální rychlost a hybnost víc než kontrakce svalů. Při úderech do pytle nebo makiwary se snažím o to, aby s úderem došlo ke kontrakci. Cíl v ten okamžik potřebujeme zasáhnut maximální rychlostí, přičemž nepřiměřená tenze svalů zpomalí pohyb ještě před kontaktem.
Nechávám pytel, aby zpomalil můj úder, což způsobí excentrickou kontrakci. Ta má sice vliv na prodloužení svalů zapojených do kontrakce, ale právě proto mluvíme o tom, že svaly musí pracovat ve směru techniky, aby tuto excentricitu eliminovaly.

Zadruhé, sensei Nishiyama mi pro údery do makiwary dal velmi užitečnou radu. Při nárazu musíte cítit hlavně zpětnou energii přicházející do tvého centra (spodního žaludku – hara), než energii přicházející do loktů nebo ramen. Toto je skvělá zpětná vazba, která mi řekne, jestli mám správně poskládané tělo a/nebo jestli čas kontrakce je optimální, a jestli byla technika iniciována správně z centra těla (hara). Také to napoví, jestli celý pohyb těla pracuje do ohniska cíle.

Zatřetí, rád myslím na to, jak z těla skrz pěst přelévám energii do pytle nebo lapy. Je to užitečné, protože někteří lidé strnou a tím tlumí energii. Energie je pak absorbována jejich vlastním tělem a tomu je třeba se vyhnout.

Začtvrté, netlačte! Není to o síle svalů. Tlačení je síla dlouhého trvání, a proto je neefektivní. Použijte celkový třesk těla (snap), tělo by mělo být jako bič, který třeskne z centra těla ven. Potřebujeme naučit nervový systém využít co nejvíce „motorů“ v těle, a to v co nejkratším čase.

Zapáté, v čase Kime by měl být vnější pohyb těla ukončen, ale naopak vnitřní pohyb se nezastavuje! Je to jako v případě autonehody, čím ostřeji a rychleji se auto zastaví, tím větší hybnost získají pasažéři uvnitř auta.
Pro pochopení toho, jak dlouho se předává hybnost do cíle zásahu, využijte pytel nebo lapu, neboť kime by nemělo být delší ani kratší, než je doba přenosu energie a jakmile je energie přenesena, následuje ze Zanshin další reakce spouštěná a řízená dechem.

Zašesté, v okamžiku kontaktu je třeba mít pevný postoj, který podpoří předání energie.
Mohou však nastat situace kdy je potřeba předat energii, i když stojíme na jedné noze. Ano, není to optimální, ale může to být za dané situace nezbytné. Proto zařazuji do tréninku údery z postoje na jedné noze.

Zasedmé, upřednostňuji rozvoj jednotlivých technik před kombinacemi, avšak měli bychom být schopni provést 3 nebo 4 techniky s plnou rychlostí včetně kime a přitom být v mezi pohybu kompletně relaxovaní. Pokud se neuvolníme po kime okamžitě, následující akce bude ztuhlá, tlačená a bez snapu. Využijte výdechu pro uvolnění a energii z kime pro další akci.
Vyhněte se pokušení používat hrubou sílu, neprahněte pouze pro výsledcích a silových technikách, ujistěte se, že každá akce začíná reakcí nohy od podložky, jestli to nedokážete udělat hned, zpomalte, koordinace je důležitější než hrubá síla. Pokud pohyb začne od nohou, je jednodušší zachovat uvolněnost svalů v horní části těla.
Silná technika by měla být uvolněná, pro úspěch z dlouhodobého hlediska je nejprve třeba se vzdát síly!

 


Autor: Avi ROKAH
Překlad: Petr HOJNÝ
Korekce: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz
Zdroj: http://avirokahkarate.blogspot.com/2019/07/more-about-kime.html

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading