Princip porušení rovnováhy, vychýlení, oslabení soupeře KUZUSHI vedoucí k jeho KYO

Autor si dovolí tento princip vysvětlit od jeho cíle. Cílem třetího principu sebeobrany je dosažení KYO soupeře (agresora).

KYO

Kyo je neschopnost adekvátně reagovat na vnější podněty v boji. Je to nepřipravenost nebo nepropojenost těla a ducha.
Technika má šanci stát se technikou Todome (konečnou technikou) jen tehdy, pokud je provedena na protivníka, který je v Kyo! Jedná se o stav, kdy je jeho mentální nebo fyzická složka oslabena. To způsobí, že:

 • není schopen efektivně využít zdrojů energie,
 • čas jeho reakce je pomalejší,
 • případně není reakce schopen, protože spojení mysli a těla je narušeno.

Druhy KYO

1) Mentální Kyo

Tento stav zahrnuje:
a) nestabilní emoce:

 • Strach – Ku způsobuje zkreslený pocit reality. Útočník se může zdát větší a silnější, než ve skutečnosti je. Strach před začátkem konfliktu z nás může udělat již předem mentálně poraženého. Když už je mysl člověka poražena, není šance na vítězství.
 • Pochybnosti – Gi (nedostatek sebedůvěry) o vaší odborné způsobilosti mají za následek fatální následky v bojové situaci. Způsob, jak se chránit před pochybnostmi, je neustálý trénink – studium. Člověk nemůže na útok správně reagovat, pokud jeho mysl pochybuje.
 • Nerozhodnost – Waku která vede v duševní zmatek pramení z nedostatečného koncentrace. Mysl se snaží zvážit příliš mnoho věcí (podmětů). Tím trpí načasování, reakce se zpožďují či potlačují. To může vést k tomu, že akce agresora vás překvapí. Překvapení může způsobit strach (KU) a strach rozsévá semena pochybností (Gi) nedostatku sebedůvěry. Důsledkem toho bude brzy zmatek a neschopnost reakce (Waku) nerozhodnost. Především nerozhodnost způsobí vaši porážku. To je příklad, jak se vzájemně nemoci ducha ovlivňují.
 • Touha po vítězství, touha uplatnit vše naučené – exhibovat, touha zastrašit nepřítele, touha je připoutání, ulpění - Suki.
 • Agresivita.


b) Ki nebo mentální energie není pod kontrolou,

c) Ulpění - pozornost je zaměřena na jeden bod nebo předmět (např. ruka, noha, zbraň).

2) Fyzické Kyo

Tento stav vzniká:

 • při KUZUSHI způsobující ztrátu rovnováhy soupeře,
 • v pohybu, tj. během techniky, v přesunu atd., zejména v jeho zažátku,
 • při nádechu,
 • mrknutí,
 • při zranění,
 • při nemoci,
 • ve spánku atd.


V sebeobraně využíváme oslabení soupeře KYO k provedení vlastního protiútoku. Pokud se soupeř nedostává do KYO vlastní aktivitou či pasivitou, pak jsou techniky Kuzushi-waza (vychýlení), v kontaktní vzdálenosti, základním prostředkem k uvedení soupeře do KYO.

KUZUSHI-NO-RI 崩し

Kuzushi je:

 • s KYO součástí třetího principu sebeobrany,
 • druhou či první fází technik sekundární Todome-waza (v závislosti od techniky a její aplikace),
 • vychýlení soupeře (agresora).

Kuzushi slouží:

 • k rozbití útočníkova SHIZEN-TAI (správného držení těla a mysli), čehož se dosahuje uvedením jeho těla či mysli do nestabilní pozice neboli narušení fyzické či mentální rovnováhy soupeře,
 • ke KYO soupeře (agresora).

Princip Kuzushi spočívá:

 • v pohybu těžiště od základny,
 • v přenesení těžiště v určitém směru tak, aby se pomyslná kolmice (těžnice) spuštěná z těžiště posunula k hraně základny (ke klopné hraně).

Základní metody Kuzushi-waza jsou:

 • Techniky využívající protivníkovy hybné síly k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky využívající tahu či tlaku k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky využívající nárazu nebo šoku k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky umožňující naráz podmetat a tlačit protivníka druhým směrem.
 • Techniky zaměstnávající psychiku soupeře (útočníka) či odvádějící jeho pozornost.


Více o problematice vychylování naleznete v kapitole KUZUSHI. Vše se prolíná, a tak se autor problematikou Kuzushi zabýval již v prvním principu SHIZEN-TAI-NO-RI s kterým úzce souvisí. Neboť bez správného postoje (držení těla) nelze provést přesné vychýlení soupeře!

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading