Další možnosti práce s časem

Čas zpravidla vnímáme jako lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Z tohoto úhlu pohledu můžeme určité body v čase definovat odlišně od mistra Nishiyami. To však nijak nepopírá či nesnižuje jeho výklad práce s časem.

Tři metody jak předejít nepřítele dle mistra Musashi

Načasování je důležité v tanci a hudbě, protože ty mají rytmus jedině, je-li načasování dobré. Načasování a rytmus jsou obsaženy i ve vojenských uměních, střelbě z luku a muškety, a při jízdě na koni. Načasování je ve všech dovednostech a schopnostech.

Načasování je i v Prázdnotě.

  • První metodou je předejít ho (svým) útokem. To se nazývá Ken No Sen („otevřít ho“, „načnout ho“).
  • Druhou metodou je předejít ho, když on zaútočí. To je zváno Tai No Sen („počkat na iniciativu“).
  • Třetí metodou je, když oba, ty i nepřítel, zaútočíte současně. To je Ta Tai No Sen („doprovodit ho a předejít ho“).

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading