Další možnosti práce s časem

Čas zpravidla vnímáme jako lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Z tohoto úhlu pohledu můžeme určité body v čase definovat odlišně od mistra Nishiyami. To však nijak nepopírá či nesnižuje jeho výklad práce s časem.

Tři metody jak předejít nepřítele dle mistra Musashi

Načasování je důležité v tanci a hudbě, protože ty mají rytmus jedině, je-li načasování dobré. Načasování a rytmus jsou obsaženy i ve vojenských uměních, střelbě z luku a muškety, a při jízdě na koni. Načasování je ve všech dovednostech a schopnostech.

Načasování je i v Prázdnotě.

  • První metodou je předejít ho (svým) útokem. To se nazývá Ken No Sen („otevřít ho“, „načnout ho“).
  • Druhou metodou je předejít ho, když on zaútočí. To je zváno Tai No Sen („počkat na iniciativu“).
  • Třetí metodou je, když oba, ty i nepřítel, zaútočíte současně. To je Ta Tai No Sen („doprovodit ho a předejít ho“).

Další formy

V literatuře a na seminářích se můžeme setkat s dalšími názvy časů. Při zpracování této kapitoly si autor opět uvědomil přínos mistra Hidetaki Nishiyami, který měl metodiku pro práci s časem logickou a bez mezerovitou (viz kapitola Přizpůsobení v čase a Todome). Nepoužíval však termíny Sen-no-sen a Sen-sen-no-sen, pro objasnění těchto termínů se autor článku musel obrátit na jiné zdroje např.  [46] [47] a další. Pokud se informace zde uvedené budou rozcházet s poznatky čtenáře, kontaktujte prosím autora, třeba se vzájemně obohatíme?
TimingTiming

Go-no-sen (後 の 先)

Jsme si vysvětlili v předcházející kapitole Přizpůsobení v čase.

Sen-no-sen (先の先)

Předvídat útok a převzít iniciativu, zachycení útoku se současným blokem či vyhnutím a protiútokem.
Je reakce obránce ve chvíli, kdy vycítí, že soupeř útočí. Předejít útok nebo se mu vyhnout v okamžiku, kdy začíná pohyb těla útočníka, nebo využít pauzy v pohybu útočníka. Sen-no-sen se odehrává od počátku pohybu těla útočníka až skoro do konce jeho techniky.
Technické řešení situace v Sen-no-sen:

  • Vejití do počátku pohybu těla útočníka s narušením držení jeho těla (Kuzushi-waza) nebo jen s pokrytím jeho rukou (Korushi-waza) s následnou technikou Todome (Tai-no-sen).
  • Vyhnutí se technice útočníka skrze Kawashi nebo Tai-sabaki se současnou technikou Todome.
  • Použití měkkého bloku (Nagashi-uke-waza) či zakrytí současně s technikou Todome obránce, která je realizována v čase ještě před koncem techniky útočníka.

Sen-sen-no-sen (先 先 の 先)

Předvídat útok před útokem to znamená zachytit myšlenku útočníka na útok a v tomto čase do útoku vstoupit a převzít iniciativu neboli Kake-no-sen.
Pokud reagujete v čase Sen-sen-no-sen (Kake-no-sen), mohlo by se zdát, že jste svévolně napadli svého protivníka. Nicméně je v sebeobraně, zvláště pokud je váš protivník ozbrojen nebo je fyzicky zdatnější, tento způsob reakce nejvhodnější bez ohledu na možné právní důsledky.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading