Základní techniky

Postoje (Dachi)

Příprava předcházející postoji (Kamae)

Z Kamae je možné dělat velmi rychlé pohyby dopředu a dozadu stejně tak jako silný rychlý posun vpřed (výpad). Plným využitím svalové koordinace v Kamae lze nejefektivněji čelit vícero protivníkům a dovoluje hladký přechod do další techniky.

Klíčové body:

 • Těžiště je mezi oběma nohama.
 • Používat obě nohy a neustále maximálně tlačit do podlahy bez zbytečných nebo nadbytečných zpětných pohybů k zajištění maxima potenciální energie.
 • Příprava na přesun těla
 • Vyhnout se příliš ostrému úhlu (skrčení) nohy, která tlačí, ztěžuje to ovládání svalů.
 • Pokud se posouváte nebo kráčíte, dělejte každý pohyb silně a rychle, užívajíc maximální svalové koordinace.

Postoj během vykonávání techniky

Postoj musí být dostatečně silný, aby odolal nebo se vyhnul zpětné reakci.

Hlavní faktory silného postoje

 • Obě šlapky musí udržovat silný a úplný kontakt s podlahou.
 • Udržuj vzdálenost mezi nohama co možná nejdelší bez ztráty ovládání svalů.
 • Udržuj těžiště co nejníže je to možné.
 • Svaly nohou, třísel a boků by měly být „uzamčeny“ v momentu úplného napětí.
 • Oblast nohou a třísel nasměrovává otáčivé napětí z vnitřku ven či z vnějšku dovnitř, což udržuje „pružinovou“ potenciální energii pro náhlý a rychlý pohyb.
 • Použij silný tlak dolů do podlahy.

Postoje s vnitřním a vnějším napětím

Postoje můžeme rozdělit do dvou tříd s ohledem na směr napětí svalů nohou a oblasti třísel.

Postoje s vnějším napětím

Svaly nohou a boků používají otáčivý pohyb z vnitřku ven. Tento postoj je zvláště silný proti náhlému šoku.

Hlavní postoje

 • Zenkutsu - Dachi (přední postoj)
 • Kiba - Dachi (rozkročný postoj)
 • Kokutsu - Dachi (zadní postoj)
 • Sochin - Dachi
 • Shiko - Dachi

Postoje s vnitřním napětím

Svaly nohou, třísel a boků směřují otáčivé napětí z vnějšku dovnitř. Tyto postoje umožňují náhlý a rychlý pohyb v jakémkoliv směru po vykonání techniky.

Hlavní postoje

 • Nekoashi - Dachi (postoj kočky)
 • Sanchin - Dachi
 • Hangetsu - Dachi (postoj půlměsíce)

Techniky a operace v prostoru

Přesun těla

 • posunutí (Yori - Ashi)
 • kroky (Fumi - Ashi)
 • přísun (Tsugi - Ashi)

Přesmyk těla (Kawashi)

Změna směru těla na místě

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading