Úvodní slovo

Funakoshiho báseňFunakoshiho báseňNa ostrovy v jižních mořích dorazilo skvělé umění.
Jmenuje se Karate.
K mé velké lítosti toto umění upadá a jeho uchování je nejisté.
Kdo na sebe vezme tu velkou úlohu, aby ho znovu vybudoval a aby přežilo?
Tuto úlohu převezmu já.
Kdo to udělá, když to neudělám já?
Vzhlížím k modrému nebi ...

Gichin Funakoshi


Vážený čtenáři,
navštívil jsi právě vznikající elektronickou publikaci věnovanou tradičním uměním sebeobrany. Výše citovaná báseň Gichina Funakoshi, jejíž obsah je čím dál více aktuálnější, je jedním z motivů které vedou autora k této práci.
Tato publikace se opírá o poznatky mnoha generací lidí zabývajících se studiem bojových umění. Autor vychází zejména z učení mistra Jigoro Kano zakladatele Kodokan Judo a mistra Gichina Funakoshi otce Karate-do.
Učení mistra Jigoro Kano bylo autoru předáno především prostřednictvím Emila Hašky, Vladimíra Lorenze a Miroslava Vičara.
Učení mistra Gichina Funakoshi transformované mistrem Hidetakou Nishiyamou autoru předávají Libor Skoumal a Aleš Róth.
Bez celoživotní práce výše uvedených mistrů by následující texty nikdy nemohly vzniknout, díky.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading