25 let SHO-BU-KANu Brno

S myšlenkou založit klub Sho-Bu-Kan přišel v roce 1991 Aleš Róth, ke spolupráci přizval Libora Skoumala a Stanislava Michalíka. V Sho-Bu-Kanu se začalo trénovat v Dojo na Haasové 37 v říjnu 1991, krátce po zahájení, z nedostatku času, Stanislav Michalík klub opouští a tím vedení tréninků na dalších 25 let zůstává na Aleši Róthovi a Liboru Skoumalovi.

Jak to začalo?

Aleš Róth začal studovat Karate v květnu 1978, Libor Skoumal o rok později v oddíle Stavebního podniku pod hlavičkou TJ Tatran Brno. V roce 1979 odchází Aleš Róth a Libor Skoumal s Vladislavem Krčmou z klubu a zakládají samostatný oddíl při TJ Královopolská strojírna (KPS). Tady v roce 1980, na popud spolucvičenců, začal vést tréninky Aleš Róth. Čtvrtou trenérskou třídu získává Aleš Róth v roce 1981, třetí trenérskou třídu v roce 1983.

Elán

V roce 1983 odcházejí Aleš Róth, Libor Skoumal a další spolucvičenci z KPS a zakládají při TJ Elán Brno oddíl karate.

Walter Corra

První dan skládá Aleš Róth v roce 1984 u Waltera Corry. Elán Brno zakrátko patřil k nejvýznamnějším oddílům na Moravě ne-li v celé ČR a to i zásluhou italského mistra Waltera Corry, který do Brna pravidelně přijížděl od roku 1981 až do roku 1995.
Walter Corra na své životní cestě ovlivnil tisíce lidí a to nejen v rodné Itálii, měl rozhodující vliv na růst kvality cvičení Karate-do v 80. letech 20. století, a to zejména v Elánu Kohoutovice a od roku 1991 SHO-BU-KANU Brno, z kterých se informace šířily dále po ČR, nasměroval Aleše Rótha a Libora Skoumala na mistra Hidetaku Nishiyamu a tím se velice zasloužil o počátek výuky tradičního Karate-do v ČR.
Walter Corra zemřel v pátek 10. listopadu 2017 ve věku 65 let na srdeční infarkt ve svém Dojo Ren Bu Kan. Mistr Corra zasvětil svůj život studiu bojových umění kromě karate a judo také cvičil kendo, ju-jutsu a aikido.
Čest jeho památce!

V Elánu v roce 1989 se Aleš Róth stává profesionálním trenérem karate. V Elánu zůstávají Aleš Róth a Libor Skoumal až do roku 1991.
Aleš Róth byl držitelem „Mistrovské výkonnostní třídy“, zakládal Moravský svaz karate, Český svaz karate a Československý svaz karate. V roce 1990 zakládá Aleš Róth se Zdeňkem Talašem TAROKAN. Kde však Aleš Róth zůstává jen krátce. V témže roce Aleš Róth získává druhou trenérskou třídu. Libor Skoumal získává druhou trenérskou třídu a první dan v roce 1991.

Hidetaka Nishiyama, SHO-BU-KAN a ČSTK

Rok 1991 byl pro tradiční karate významný, nejen to, že v říjnu vznikl Sho-Bu-Kan, ale s kontaktem mistra Hidetaki Nishiyami dochází k dalšímu kvalitativnímu skoku, ke kterému Aleše Rótha nasměroval právě Walter Corra. Následně (1993) vzniká Český svaz tradičního karate (ČSTK) a Sho-Bu-Kan se stává jeho stěžejním klubem, nositelem informací a určitým puncem kvality. ČSTK organizuje 1x měsíčně pravidelné celosvazové semináře, které vedou právě Aleš Róth a Libor Skoumal, dále jezdí vést semináře, na základě pozvání klubů, po celé republice. Trenéři Sho-Bu-Kanu i jejich žáci jezdí pravidelně na semináře mistra Nishiyami a úroveň tradičního karate v ČR stoupá. ČSTK v té době řídí Ing. René Hoda, Aleš Róth vede TMK a Libor Skoumal komisi rozhodčích.

V roce 1996 se Sho-Bu-kan stěhuje z Dojo na Haasové 37 do tělocvičny na ZŠ Jana Babáka, kde se trénuje doposud. Do roku 1996 se konají pravidelná soustředění v Pršticích, od léta 1997 se začíná budovat tradice soustředění v Kroměříži.

ITKF a snaha o sjednocení tradičního karate v ČR

ČSTK od svého vzniku usiluje o přijetí do International Traditional Karate Federation (ITKF), kterou vedl mistr Hidetaka Nishiyama. S žádostí o přijetí za Českou republiku však není jediná, o stejné jde i České federaci tradičního karate (ČFTK), která vznikla ve stejném roce jako ČSTK (1993). Rok 1997 se stal klíčovým pro rozvoj tradičního karate v ČR. Po několikaletých jednáních mělo, na popud Hidetaki Nishiyami, dojít ke sjednocení organizací zabývajících se tradičním karate v ČR. Za každou organizaci byli z rozhodnutí Hidetaki Nishiyami určeni 3 zástupci, kteří měli za úkol připravit sloučení. Za ČSTK to byli Ing. René Hoda, Aleš Róth a Libor Skoumal a úkol splnili. Na 17. 5. 1997 byla svolána ustanovující valná hromada do hotelu Grant v Jihlavě, kde se ČSTK spojoval s Českou federací tradičního karate (ČFTK). V ČSTK vznikla opozice a tak Ing. René Hoda, Aleš Róth a Libor Skoumal na dohodnuté funkce nekandidovali. Po dohodě v ČSTK byli představitelé opozice na VH zvoleni do předem dohodnutých funkcí v nové ČFTK. Několik měsíců po VH nové vedení ČFTK prohlásilo, že kluby (s vazbou na Sho-Bu-Kan), které se účastnily ustanovující VH s právem rozhodujícím nejsou členy ČFTK a že se musí znovu přihlásit. Ani si neuvědomovali, že právě jejich hlasy byli zvoleni. Sho-Bu-Kan bude přijat, ale jen bez Aleše Rotha a Libora Skoumala. A tak místo sjednocení dochází ještě k většímu tříštění tradičního karate v ČR. Z ČFTK časem vznikla Česká asociace tradičního karate ČATK. Lídři (Ing. Rachmy Soebajo, …) z původní ČFTK byli z nové ČFTK také vypuzeni a dnes působí v České federaci tradičního karate Fudokan-Shotokan.

Negativní události s pozitivními výsledky

Další ranou pro Sho-Bu-Kan a spolupracující kluby bylo omezení možnosti účasti na seminářích mistra Hidetaki Nishiyami organizovaných v Brně v letech 1999 – 2003. Je zajímavé, že z představitelů tehdejší opozice, již nikdo aktivně v karate nepůsobí.
Z důvodu nepřítomnosti Ing. René Hody v tomto období, ČSTK po organizační stránce stagnuje.

Tyto na první pohled pro Sho-Bu-Kan a vlastně celé tradiční karate v ČR negativní události byly ve svém důsledku velice pozitivní. O to více a do větší hloubky se začalo pracovat se získanými informacemi, přestalo se soutěžit a veškerá energie byla zaměřena na vlastní podstatu studia Karate-do.

V roce 2003 Aleš Róth úspěšně ukončuje studium na FTVS UK Praha a získává kvalifikaci trenéra první třídy.

Vznik ČUDK

Za účelem rozvoje principů získaných nejen od mistra Hidetaki Nishiyami zakládá Sho-Bu-Kan Brno a Budocentrum Letovice v roce 2005 Českou unii Dento Karate-do (ČUDK). Aleš Róth zastává v ČUDK funkci předsedy trenérsko-metodické komise, Libor Skoumal funkci předsedy kolegia Danů a Milan Haška funkci předsedy VV ČUDK. Vzápětí jsou do ČUDK přizvány další spolupracující kluby (Chropyně, Jihlava, Kroměříž, Praha, Nové Město na Moravě, Uherské Hradiště, Bojkovice, Svitavy, Žulová …). Cílem ČUDK je podporovat cvičení tradičního Karate-do v celé jeho šíři a způsobu nácviku technik jako ucelené soustavy tělesného a duševního cvičení. Cíl ČUDK se právě díky Aleši Róthovi a Liboru Skoumalovi daří naplňovat.

Přání a poděkování

Letos v říjnu to bylo 25 let, co Sho-Bu-Kan vznikl, za tuto dobu jím prošlo více jak 3 500 cvičenců. Shobukan byl a je prvním klubem tradičního karate-do v Brně. Je nositelem myšlenek mistra Hidetaki Nishiyami, které rozvíjí.

Přeji mu, aby se ještě minimálně dalších 25 let dále úspěšně rozvíjel!

Děkuji Aleši Róthovi a Liboru Skoumalovi za bezmála 40 let práce pro rozvoj Karate-do v Brně a celé ČR. Jsou jako „SHI-NAN“, kompas o kterém píše Hidetaka Nishiyama v příručce trenéra. Ukazují cestu nebo body ve správném směru žákům, při studiu Karate-do a to i v situacích, kdy to pro ně může být nepopulární, drží se zásad mistra Nishiyami a ctí krédo: „Je lépe dělat věci správně, než jednoduše“! A za to jim právem náleží titul „SHI-HAN“.

V závěru bych chtěl zdůraznit, že Aleš Róth a Libor Skoumal děkují všem, kteří je na cestě studia Karate-do od samotného začátku ovlivnili.

 
Ing. Milan Haška, Ph.D.
dlouholetý člen klubu
předseda ČUDK

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading