Miroslav Vičar

Miroslav VičarMiroslav Vičar6. Dan Judo (ČSJu), 8. Dan Ju-jutsu (ČUJJ), trenér, zkušební komisař a rozhodčí I. třídy.

Miroslav Vičar (15. 11. 1936 – 11. 10. 2017) začal sportovat v Sokole Olomouc, kde postupně prošel základním cvičením, gymnastikou, atletikou i závodním plaváním.
Se studiem Judo začal v roce 1958 v oddíle TJ KPS Brno. Nejvíce jej na jeho cestě ovlivnil trenér Zdeněk Těšík, tehdejší předseda oddílu. Velmi rychle se dostal do prvního družstva mužů.
Mirolav Vičar se stal trenérem již v roce 1964, 1. Dan získal v roce 1970. V šedesátých letech začal působit i jako funkcionář jak v klubu, tak v městském i krajském svazu judo. Po ukončení studia na FTVS UK v Praze v roce 1990 získal 1. třídu jako trenér a zkušební komisař.

V roce 1986 se dohodl s klubem Moravská Slávia Brno a soustředil většinu těch nejlepších judistů v KPS. Takto vytvořená sestava se postupně dostala až do Extraligy a je v ní doposud. Byl dlouholetým trenérem jihomoravského tréninkového střediska mládeže judo, v letech 1981 – 2011 zastával funkci předsedy oddílu judo SKKP a byl i dlouholetým místopředsedou TJ SKKP. V roce 2011 se stal čestným předsedou klubu JUDO SKKP Brno.
Vychoval spoustu judistů i reprezentantů ČR a je také jeho zásluhou, že je v současné době oddíl judo SKKP největším klubem judo na Moravě a v hodnocení klubů ČR je již třetím rokem na 2. místě.

Dále zastával funkce ve svazových orgánech ČSJu a to zejména v komisi Budosportů a komisi Jiu-jitsu, kde zastával funkci předsedy a byl dlouhá léta aktivní, jako metodik se podílel i na zpracování zkušebních řádů judo i jiu-jitsu. Je držitelem „Zlaté plakety“ a čestným členem Českého svazu Judo.

Miroslav Vičar a Aleš RothMiroslav Vičar a Aleš RothMiroslav Vičar se stal expertem na Ju-jutsu a nejen podle mého názoru patřil mezi nejlepší v ČR. To byl také důvod, proč jej Jan Stankovič doporučil Mgr. Josefu Krystovi, když začal uvažovat o zřízení SOŠ ochrany osob a majetku dnešní Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o. Při volbě Miroslava Vičara měl zřizovatel školy štěstí. Miroslav Vičar poté oslovil Mgr. Jana Macháta a Aleše Rótha. Tak se začala vytvářet metodika výuky předmětu speciální tělesná výchova, který je profilujícím maturitním předmětem. Od počátku se tato metodika opírala o principy a techniky Ju-Jutsu Kodokan Judo, Dento Karate-do a zápasu. Díky vysoké odbornosti výše jmenovaných učitelů dosahovali absolventi dobré úrovně již od počátku školy.

Miroslav Vičar byl svým vystupováním velkým vzorem pro všechny, kdo jej znali. V srdcích nám navždy zůstane vzpomínka na laskavého, dobrosrdečného, stále usměvavého člověka, který i stresové situace dokázal řešit s naprostým klidem a nadhledem. Člověka, kterého jsme nikdy neslyšeli si na cokoli stěžovat. Byla to vždy radost být s ním na jednom tatami. Miroslav Vičar zastával krédo: „Výuka judo, musí dávat radost.“
Vděčím mu za radikální změnu profesního života a za krásných 11 let na tatami, kde jsem se mohl zdokonalovat pod jeho laskavým pohledem.

Seminář Jiu-jitsu 2001
Mečová 2007
Poslední seminář kterého se Miroslav Vičar účastil 23. 4. 2017
 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz
Děkuji za poskytnuté informace předsedovi klubu Judo SKKP Brno: RNDr. Jiřímu Pálkovi

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading