Miroslav Vičar

Miroslav VičarMiroslav Vičar6. Dan Judo (ČSJu), 8. Dan Ju-jutsu (ČUJJ), trenér, zkušební komisař a rozhodčí I. třídy.

Miroslav Vičar (15. 11. 1936 – 11. 10. 2017) začal sportovat v Sokole Olomouc, kde postupně prošel základním cvičením, gymnastikou, atletikou i závodním plaváním.
Se studiem Judo začal v roce 1958 v oddíle TJ KPS Brno. Nejvíce jej na jeho cestě ovlivnil trenér Zdeněk Těšík, tehdejšího předseda oddílu. Velmi rychle se dostal do prvního družstva mužů. Dále jej pak ovlivnil např. Vladimír Lorenz.
Mirolav Vičar se stal trenérem již v roce 1964, 1. Dan získal v roce 1970. V šedesátých letech začal působit i jako funkcionář jak v klubu, tak v městském i krajském svazu judo. Po ukončení studia na FTVS UK v Praze v roce 1990 získal 1. třídu jako trenér a zkušební komisař.


V roce 1986 se dohodl s klubem Moravská Slávia Brno a soustředil většinu těch nejlepších judistů v KPS. Takto vytvořená sestava se postupně dostala až do Extraligy a je v ní doposud. Byl dlouholetým trenérem jihomoravského tréninkového střediska mládeže judo, v letech 1981 – 2011 zastával funkci předsedy oddílu judo SKKP a byl i dlouholetým místopředsedou TJ SKKP. V roce 2011 se stal čestným předsedou klubu JUDO SKKP Brno.
Vychoval spoustu judistů i reprezentantů ČR a je také jeho zásluhou, že je v současné době oddíl judo SKKP největším klubem judo na Moravě a v hodnocení klubů ČR je již třetím rokem na 2. místě.

Dále zastával funkce ve svazových orgánech ČSJu a to zejména v komisi Budosportů a komisi Jiu-jitsu, kde zastával funkci předsedy a byl dlouhá léta aktivní, jako metodik se podílel i na zpracování zkušebních řádů judo i jiu-jitsu. Je držitelem „Zlaté plakety“ a čestným členem Českého svazu Judo.

Miroslav Vičar a Aleš RothMiroslav Vičar a Aleš RothMiroslav Vičar se stal expertem na Ju-jutsu a nejen podle mého názoru patřil mezi nejlepší v ČR. To byl také důvod, proč jej Jan Stankovič doporučil Mgr. Josefu Krystovi, když začal uvažovat o zřízení SOŠ ochrany osob a majetku dnešní Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o. Při volbě Miroslava Vičara měl zřizovatel školy štěstí. Miroslav Vičar poté oslovil Mgr. Jana Macháta a Aleše Rótha. Tak se začala vytvářet metodika výuky předmětu speciální tělesná výchova, který je profilujícím maturitním předmětem. Od počátku se tato metodika opírala o principy a techniky Ju-Jutsu Kodokan Judo, Dento Karate-do a zápasu. Díky vysoké odbornosti výše jmenovaných učitelů dosahovali absolventi dobré úrovně již od počátku školy.

Miroslav Vičar byl svým vystupováním velkým vzorem pro všechny, kdo jej znali. V srdcích nám navždy zůstane vzpomínka na laskavého, dobrosrdečného, stále usměvavého člověka, který i stresové situace dokázal řešit s naprostým klidem a nadhledem. Člověka, kterého jsme nikdy neslyšeli si na cokoli stěžovat. Byla to vždy radost být s ním na jednom tatami. Miroslav Vičar zastával krédo: „Výuka judo, musí dávat radost.“
Vděčím mu za radikální změnu profesního života a za krásných 11 let na tatami, kde jsem se mohl zdokonalovat pod jeho laskavým pohledem.

Seminář Jiu-jitsu 2001
Poslední seminář kterého se Miroslav Vičar účastil 23. 4. 2017
 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz
Děkuji za poskytnuté informace předsedovi klubu Judo SKKP Brno: RNDr. Jiřímu Pálkovi

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading