Rei duch Judo

Článek převzat Kodokan Judo Institute autor: OIMATSU, Shinichi
Duch a pravidla Rei jsou jedním ze základních aspektů při učení Judo (tj. Seiryoku-Zenyo a Jita-Kyoei). V Kodokanu má duch Rei velký význam a zdůrazňujeme úlohu etikety jako prezentaci tohoto ducha. Etiketa, japonsky Reiho, je fyzickým projevem ducha Rei. Zarei a Ritsurei jsou základní dva typy Reiho, jsou jeho středem výuky, ale nejsou vše. Reiho je metoda vyjadřování ducha Rei, je důležité pochopit, že tento duch nesmí chybět, bez ohledu na situaci, čas nebo způsob. Musíte se ptát sami sebe, zda skutečně reprezentujete ideál judo a ducha Rei. Jde o to, že existuje rozdíl mezi pouhým dodržováním forem Reiho a vykonáváním pravého ducha, který je jeho základem. [26]

Po každém Rei přemýšlejte o jeho duchu s nímž byl proveden. Snažme se dělat Rei správně a zdvořile. S prvním Rei se v judo vy a váš soupeř propojíte jako partneři. Pozdrav lze vyjádřit slovy: „Začněme se tímto tréninkem zdokonalovat společně“. Rei na konci je výrazem vděčnosti: „Děkuji, že jste můj partner“. Dá se říci, že duch Rei by měl být v Dojo neustále. [26]

V judo jsme schopni se rozvíjet jen pokud máme tréninkové partnery. Proto bychom měli k nim přistupovat s náležitou úctou. Když soutěžíme nebo povzbuzujeme ostatní, měli bychom potlačit touhu zvítězit za každou cenu a nedělat bezohledné techniky, které mohou vést ke zranění a týrání našeho soupeře. [25]

Je snadné se uchýlit k bezohlednému chování, když přikládáme velký význam vítězství. Nicméně je důležité udržet klid a skrze ducha Rei rozvíjet sebekontrolu[26]

Judo je umění používající dynamické útočné techniky, jestliže duch úcty a harmonie je zanedbaný, může se i sportovní zápas zvrhnout v nic víc než násilný konflikt. Výraz Praxe Budo začíná s Rei a končí s Rei zdůrazňuje ducha respektu, který je nutný k tomu, aby se zabránilo takovéto politováníhodné události, a je dnes nejen v judo velmi důležitý. Čím silnější se fyzicky stáváte, tím musí růst o to víc duch Rei a postoj Jita-Kyoei (vzájemné dobro, vzájemný prospěch). [25]

Nepříjemnosti či příkoří směřující k vám od silnějších či technicky vyspělejších spolucvičenců nesmí být zase předáváno mladším či méně vyspělým cvičencům. Útočné chování vycházející z osoby před vámi by nemělo být nasměrováno zpět na osobu za vámi. V mnoha případech je však pravda, že člověk pochopí, co je nepřijatelné až tehdy, když je on tím, kterému je to provedeno. Ti, kdo praktikují Budo, by měli vždy zvážit, zda jejich jednání vůči druhým je přiměřené a nezpůsobuje druhým bolest nebo je neobtěžuje. [25]

Základ ducha Rei, který zhmotňujeme v Judo, je právě proto, abychom respektovali ostatní a neiniciovali jejich rozhořčení. Úctu prokazujeme jak lidem nad námi, tak našim vrstevníkům, a i lidem pod námi. Rei je však mnohem širší pojem, směřuje i k těm, které osobně neznáme se kterými se mnohdy ani přímo nesetkáváme, tj. Rei občanské slušnosti s pozitivním sociálním přínosem. [25]

V dnešní době stále více vidíme a slyšíme o činech, kterým chybí Rei (úcta), ti, kteří se zabývají Judo více než kdokoli jiný, by měli kultivovat základní postoj Rei v dojo. Je na nás, abychom v průběhu našeho každodenního života i nadále udržovali Rei (úctu v toto duchu). Doufám, že se to stane modelem pro společnost. [25]

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading