Přizpůsobení ve vzdálenosti

Maai je efektivní (účinná) vzdálenost. Pro účinek konkrétní techniky je důležité být ve správné vzdálenosti a směru.

Rozeznáváme tři druhy vzdálenosti:
a) Individuální efektivní vzdálenost obránce, tj. nejlepší vzdálenost pro vykonání jeho techniky.
b) Individuální efektivní vzdálenost soupeře, tj. odhad protivníkových schopností pro vykonání účinné techniky.
c) Skutečná vzdálenost mezi soupeři, tj. momentální fyzická vzdálenost.  

Můžeme se setkat s následujícím dělením fyzické vzdálenosti:

  • To-ma – dlouhá vzdálenost, mimo možnost dosahu zbraní soupeře.
  • Issoku-itto-ma – vzdálenost na jeden krok, jeden meč, jeden úder s dlouhým posunem či krokem, nazývaná také Chu-ma – střední vzdálenost. Měří asi dva metry mezi soupeři, z nichž jeden musí před provedením techniky udělat pouze jeden krok. Za normálních okolností se většina akcí spouští v této vzdálenosti.
  • Chika-ma – krátká vzdálenost těsné blízkosti, vhodná pro techniky Ate-waza, Nage-waza, Kansetsu-waza a Shime-waza.

Za prvé je nutné znát svou individuální efektivní vzdálenost pro každou techniku. Za druhé je nutné rozpoznat možný dosah technik soupeře v závislosti na jeho velikosti, rychlosti či výbušnosti. Potom je potřebné upravit svou pozici tak, aby byla nejlepším možným kompromisem pro vykonání techniky a zároveň nám umožnila uniknutí před protivníkovou technikou.

Pokud chceme zasáhnout protivníka (agresora) či na něj jinak silově působit (páka, hod atd.), tak se musíme dostat do vzdálenosti kdy i on na nás může silově působit. Tento problém řešíme pomocí načasování (timingu), jehož možnosti jsou popsány v předcházející kapitole Přizpůsobení v čase.

Pro efektivní práci se vzdáleností (Maai), musíme mít dobrý pohyb. Potřebujeme jak plynulý pohyb, tak rychlou změnu polohy. Nezbytné je samozřejmě i perfektní načasování vycházející z vycítění (feelingu), abychom bez zaváhání mohli využít jakékoli Kyo protivníka.

Příklad práce se vzdáleností

Pokud se pohybujeme mimo dosah protivníkovi útočné techniky, nezáleží na tom, jak je velký, silný. Když se budeme pohybovat na hranici jeho efektivní vzdálenosti, můžeme jej přinutit, aby se projevil útokem, nebo můžeme využít jeho váhání nebo strnulost. Při správném načasování, tj. když protivník nemůže efektivně použít svoji techniku (KYO), překonáme vzdálenost a zaútočíme.

Kdykoli nás chce protivník zasáhnout nebo chytit, musí zkrátit vzdálenost a zatímco se pohybuje vpřed a vytváří techniku, sám se dostává do stavu KYO.

Proto je důležité nehrnout se do útoku bezhlavě, snažíme se setrvat v bezpečné vzdálenosti. Pokud se vyskytne šance, zaútočíme, v opačném případě přinutíme protivníka zaútočit, čímž se sám uvádí do stavu KYO a to je naše šance. Princip šance spočívá v citu (cítění) vejít do soupeřova útoku ve správném čase, který je ovšem velmi krátký. Můžeme být úspěšní jen tehdy, pokud jsme schopni aplikovat principy Oji-waza.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading