Kata

Význam termínu Kata aneb co je to Kata?

Slovo KATA lze přeložit jako forma. Forma, do které se student bojového umění vlévá. Tato forma je otiskem, který symbolizuje zásady pohybu v boji, které nám tvůrce kata zamýšlel předat. Kata vycházejí ze skutečných bojových zkušeností nikoliv z teorie.
Kata jsou vzorem – formou – otiskem, skrze cvičení kata se snažíme porozumět základním principům, které kata symbolizují. Jednotlivé techniky a jejich sled je v kata přesně definovaný, díky tomu však nemůžeme tuto formu dogmaticky aplikovat ve skutečném zápase. Na druhou stranu jsou principy obsažené v kata neomezené a mohou být přizpůsobeny jakýmkoliv okolnostem. Když pochopíme a zobecníme principy obsažené v kata, můžeme efektivně aplikovat jednotlivé techniky z různých kata v jakýchkoliv situacích.

Obsah kata

Zjednodušeně řečeno: V kata jsou zakódovány základní principy použití lidského těla a ducha ve prospěch umění sebeobrany.“ O kata se velmi často hovoří jako o srdci bojového umění. Toto rčení není nijak nadnesené. V kata nejsou totiž zakódované jen informace o práci těla, ale nalézáme tam i informace o timingu a o vzdálenosti použití techniky.

Kata - nosič informací

Kata je nosič informací, kterým se po staletí předávaly zkušenosti z boje mezi učitelem a žákem. V minulosti byla kata jedinou možnou formou (technologií), jak předat komplexní informaci o bojových zkušenostech jedné generace, generaci druhé. Kata slouží k všestrannému harmonickému rozvoji jedince, k jeho celoživotnímu sebezdokonalování.

Proč právě kata se stala nositelem informace?

Tuto otázku si snad položí každý, kdo začíná se studiem bojového umění. Můžeme se setkat i s názory, že studium kata je naprosto zbytečná ztráta času. Že se jedná jen o historický přežitek. Ano, i takto se může jevit kata člověku, který je na počátku studia umění sebeobrany.

Je potřebné si uvědomit, že kata se vyvíjela v prostředí konfrontace života a smrti. Učitelé tedy měli dvě možnosti, jak učit své žáky. A to buď cestou kata, nebo prostřednictvím souboje. Díky tomu, že karate bylo vyvíjeno pro boj proti ozbrojenému a vycvičenému agresoru (Satsuma samuraji) není cesta přes souboje pro výuku vhodná. Docházelo by k těžkým úrazům a v konečném důsledku by to vedlo k zamezení vývoje žáků v bojovém umění.
Oproti tomu kata respektuje poznatky teorie sportovního tréninku, fáze motorického učení. V každé fázi motorického učení umožňuje kata studentovi bezpečný rozvoj a nabízí mu nové obzory poznání. V prvních dvou fázích je vynikajícím koordinačním cvičením umožňujícím koncentraci procesů v CNS. Ve třetí fázi motorického učení pak společně s bunkai kata vede ke stabilizaci procesů v CNS a tím k vysoké úrovni pohybových dovedností. U některých jedinců se studium kata posune až do čtvrté fáze motorického učení, do tvořivé koordinace, tito studenti jsou pak schopni adekvátně využít principů, zvládnutých v kata, v jakékoli bojové situaci. Což je jedním cílů studia bojových umění.

Přínos kata

Pokud se dokážeme oprostit od konfrontace, otevřou se nám další oblasti obsažené v kata, jedná se především o přínos ze cvičení, které prospívá člověku po stránce zdravotní. V další rovině je kata studována jako meditace za pohybu, přinášející duševní i duchovní rozvoj jedince.

Odkud kata pocházejí

Dá se říci, že většina asijských bojových umění využívá formu kata k výuce svého systému. Pokud budeme hovořit o Karate-do, tak je třeba si uvědomit, kde se vyvíjelo a pod jakými vlivy.
Karate se vyvíjelo na Okinawě, která je hlavním ostrovem souostroví Ryu Kyu ležícím v Pacifiku. O toto souostroví se zajímala Čína i Japonsko od nepaměti. Takže se celá okinawská kultura vyvíjela pod jejich vlivem, bojové umění nevyjímaje.
Z tohoto tvrzení plyne, že některá kata importovaná z Číny mohou pocházet až z 6. století z kláštera Shaolin (klášter „malého lesa“). Který se nalézá v provincii Chu-nan u Dengfengu na svaté hoře Sung-shan. Shaolin je považován za místo vzniku starých čínských bojových umění (Kempo, Kung-fu a Chuan-fa) a za kolébku čínského Zen-buddhismu.
Další kata vznikají v 17. a 18. století po okupaci Okinawy Japonci (1609), jako prostředek odporu proti okupantům. Třetí skupina kata vzniká až ve 20. století. Tato kata jsou vytvářena za účelem podpory výuky Karate-do na okinawských školách (Yasutsune Itosu 1905), nebo pro soutěžní účely (Hidetaka Nishiyama kata Kitei 90. léta 20. století).

Dílčí shrnutí

Kata je forma, nosič informací.
Kata s Bunkai slouží k všestrannému harmonickému rozvoji jedince, k jeho celoživotnímu sebezdokonalování.
Kata slouží ke studiu a demonstraci čtyř základních principů.

Důležité body při studiu Kata

  • Zanshin
  • Dech
  • Forma – správné držení těla SHIZEN-TAI-NO-RI, rovnováha, postoje, chodidla celou plochou na podložce …
  • Dynamika těla – vhodné zapojení dynamiky těla a práce svalů ve prospěch techniky, hladký průběh technik a jejich návaznost
  • Embusen

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading