Co je to Dento Karate-do?

„Dento“ znamená tradice či tradiční. Pojem tradice pochází z latinského pojmu traditio. Tradice se chápe obvykle jako předávání celku poznání, schopností, obyčejů nebo i vědeckého poznání, umění a morálních pravidel.
V našem případě se jedná především o to, že vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací, a to jak v oblasti technické, tak filosofické (Hidetaka Nishiyama, Gichin Funakoshi, Anko Azato, Sokon Matsumura, atd). Toto dědictví se snažíme dále rozvíjet, přičemž ale ctíme jeho původní účel!
Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Konkrétním příkladem tohoto dědictví je Funakoshiho Shoto Nijukun [1] nebo Příručka trenéra [2] od Hidetaki Nishiyami.

K vysvětlení termínu „Kara“ využijeme slov Gichina Funakoshi. [3] „Kara“ znamená „prázdný“. Za prvé „Kara“ symbolizuje, že toto umění sebeobrany nepoužívá zbraně, jen holé nohy a prázdné ruce. Dále, že žáci karate-do směřují nejen ke zdokonalení jimi zvoleného umění, ale také směrem k vyprázdnění srdce a mysli ode všech přízemních přání, marnosti a negativních myšlenek plně v souladu s doporučením:
„Udržujte krb svých myšlenek čistý, tím zakládáte mír a jste šťastní!“
Při četbě buddhistických písem nacházíme taková prohlášení, jako je „shiki soku ze ku“ a „ku soku zeshiki“, což doslovně znamená „hmota je prázdnota“ a „vše je marnost“. Znak „ku“, který se objevuje v obou rčeních, lze také vyslovovat jako „kara“.
Spolu s buddhisty věřím, že je to prázdno prázdnota, která leží v jádru veškeré hmoty a vskutku celého stvoření, a proto jsem pevně trval na použití onoho zvláštního znaku v mém pojmenování bojového umění, kterému jsem zasvětil život. [3]

Význam slova „Te“ je ruka či ruce, jednak, jak již bylo řečeno, znak „Te“ symbolizuje, že se v Karate používají ruce, ale tento znak má pro nás ještě jeden význam. „Te“ ruce symbolizují zejména práci, kterou je potřebné při studiu vykonat.

Znak „Do“ znamená cesta. V termínu Karate-do symbolizuje, že studium tohoto umění je dlouhodobý celoživotní proces soustavného sebezdokonalování.

Z našeho pohledu „DENTO KARATE-DO“ je:

  • výchovný a vzdělávací systém,
  • zdravotní cvičení, či cvičení pro zdraví,
  • uměním sebeobrany (Goshin-jutsu 護身術),
  • meditací za pohybu,
  • nástrojem k rozmělnění ega,
  • uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky,
  • cestou hledání duchovních hodnot prostřednictvím fyzické a mentální praxe.


Dle slov Hidetaki Nishiyami: „Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic“.
Jigoro Kano o Judo řekl: „Judo není sport, ani hra. Považuji jej za princip života, umění, vědu či nauku, jak co nejúčinněji využívat energii k dobrému účelu.“ Dle autora tohoto článku bychom měli takto nahlížet i na Dento Karate-do.

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading