Historie

Lidstvo se vyvíjí po určité spirále, a proto se má jeho historie tendenci často opakovat. Pokud ji (historii) nebudeme studovat a nepochopíme ji, budeme odsouzeni dělat obdobné chyby, třeba i pro nás fatální. Jejím zkoumáním se můžeme poučit, pochopit dnešní svět a možná i přežít.
Znalost historie vlastního národa je jedním z důležitých projevů kultury a vzdělanostní úrovně společnosti i jednotlivých členů.
Stejně tak znalost historie vlastního oboru či specializace by měla být ve všech odvětvích lidské činnosti znakem profesionální úrovně pracovníka v dané oblasti. A tak i pro nás je znalost historie BUDO velmi důležitá, obzvláště když při studiu Dento Karate-do tvrdíme, že vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací!

Historie Dento Karate-do
Historie Ju-jutsu Kodokan Judo

Další historické prameny

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading