Gichin Funakoshi

Narodil se 10. listopadu roku 1868 na Okinawě v okrese Yamakawacho v královském hlavním městě Shuri. V dětství bydlel u svého dědečka, který byl známý konfuciánský učenec. Už během školní docházky se setkal s mistrem Anko Azato (Yasutsune Azato Peichin) a začal u něho s výukou v Karate-do. V té době cvičil karate tajně, a to vyžadovalo, aby navštěvoval svého učitele v noci. U Azata býval často na návštěvě mistr Itosu.
Gichin FunakoshiGichin FunakoshiFunakoshi se stal učitelem na vyšší škole v Naha, kde v roce 1901/1902 vedl demonstraci karate u příležitosti návštěvy japonského školního komisaře, jehož zpráva přiměla ministerstvo kultury k zavedení karate jako součásti učebního plánu na okinawských školách. V následujících letech docházelo k četnějším kontaktům mezi významnými japonskými osobnostmi a okinawským Karate, ve kterém Funakoshi začínal hrát stále významnější roli. Po třiceti letech školní výuky požádal Funakoshi o uvolnění a věnoval se plně bojovým uměním.

V roce 1916 provedl demonstraci Karate v Kyotu a v roce 1921 pro japonského prince Hirohita. V roce 1922 byl Funakoshi vybrán okinawskými mistry Shobu Kai (společenství bojových umění), aby představil Karate v Japonsku. Zároveň měl získat úctu okinawskému národu a důstojně jej v cizině zastupovat (Funakoshi byl nejen mistrem bojových umění, ale i mistrem kaligrafie a básnického umění, zběhlý v japonském jazyku a v okinawské kultuře). Z Japonska se Funakoshi už nikdy nevrátil. Tehdy 53-letý mistr zde věnoval zbytek svého života šíření Karate-do.

Jeho začátky v Japonsku byly velmi těžké. Přes den si vydělával příležitostnou prací a večer učil své první žáky. V roce 1924 založil první karate klub při Keio univerzitě a poté následovaly další školy a univerzity. Během krátké doby vzbudil pozornost četných prominentních kruhů japonského Budo, mezi jinými také legendárního Jigoro Kano – zakladatele judo. Celý život spojovalo oba mistry hluboké přátelství. Říká se, že mistr Funakoshi poté, co Kano roku 1938 zemřel, se každé ráno na počest velkého mistra poklonil směrem ke Kodokanu.

Modernizační opatření mistra Kana velmi ovlivnila Funakoshiho tradiční pojetí bojových umění. Velmi nadšen byl například stupnicí Danů. Cesta mistra Funakoshi nakonec vedla k založení jím nezamýšleného stylu Shotokan. Shoto znamená v překladu „šumění pinií“. Tímto pseudonymem podepisoval Funakoshi svoje básně. V Japonsku se označení Shoto používalo pro styl karate, který vyučoval mistr Funakoshi.

Ke konci života sestavil 20 pravidel (Shoto Nijukun), k jejichž zachovávání vyzýval. Funakoshi zemřel v Tokiu 26. dubna 1957, je pohřben na Císařském hřbitově Toshimagaoka. V chrámu Enkaku-ji v Kamakuře byl zřízen jeho pomník. Symbolicky v místě kde Funakoshi studoval Zen.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading