Dokumenty

Česká unie Dento Karate-doČeská unie Dento Karate-do

  • STANOVY 2016 - ČUDK z. s., platné od 6. 11. 2016 registrované ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, a to ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 11404.
  • STANOVY - ČUDK registrované MV ČR 8. 11. 2005 pod č.j.: VS/1-1/62 203/85-R, IČO 270 12 212
  • ORGANIZAČNÍ ŘÁD - schválen 10. 3. 2006
  • REGISTRAČNÍ LIST - klubu (oddílu), který zároveň slouží jako přihláška do ČUDK


Členské průkazy a známky na aktuální rok jsou k dostání na pravidelných seminářích trenérů, průkazy za 150 Kč/ks pro oddíly a za 200 Kč/ks pro jednotlivce, členské známky za 100 Kč/ks.

Kolegium danůTrenérsko-metodická komise

  • Směrnice pro řízení trenérsko-metodické komise a kolegia danů


Informace ke školení trenérů naleznete zde. V případě zájmu je potřebné podat přihlášku.

© Copyright 2018 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading