Co je cílem Dento Karate-do?

Studium Dento Karate-do má tři základní cíle.

  • Navést studenty jak, o bojových uměních a vlastně o celém životě přemýšlet.
  • Řešení krizových situací. Dento Karate-do je uměním sebeobrany, jehož studium vytváří předpoklady pro jejich zvládnutí, a to jak po stránce fyzické, technické i psychické, dává adeptu šanci uhájit svůj život.
  • Neméně významným cílem je prostřednictvím filozofie, z ní se odvíjející etikety a správné metodiky harmonicky rozvíjet a formovat osobnost studentů, pozitivně působit na jejich morálně volní vlastnosti a tím zlepšovat předpoklady pro jejich vhodné uplatnění ve společnosti.


Mistr Funakoshi vyzdvihoval duchovní důvody studia, upřednostňoval vnitřní bystrost nad brutální silou a technikou. Dle jeho učení by se cvičenci neměli spoléhat na samostatnou technickou stránku věci – údery, kopy, bloky atd ... – ale musí stejně tak pečovat o duchovní aspekty svého cvičení.

Pro Funakoshiho byl přínos cvičení karate důležitější pro zvládnutí sebe sama, pro vlastní duchovní vývoj, než jeho použití v bojovém umění. V knize Karate-do Kyohan  [4], napsal, „Hodnota umění závisí na jeho použití. Když je použito pro dobrý účel, tak má umění velkou hodnotu, ale pokud je zneužíváno, pak není většího zla nebo škodlivějšího umění než karate“.

Jinými slovy, v první řadě je karate o budování charakteru. Funakoshi se snažil podporovat studenty, aby usilovaly o hlubší, více smysluplnější pochopení tohoto umění. Aby řešily problémy charakteru a duchovna, jakož i potřebu odvahy, poctivosti, vytrvalosti. Za nejdůležitější považoval pokoru.

Funakoshi nabádal k opatrnosti, zdržení se vychloubačnosti. A těm, kteří hledaly slávu skrze demonstrace svých výkonů říkával: „Technická dovednost a hbitost rychle vybledne ve srovnání s důležitostí vytříbenosti srdce, mysli, a charakteru – samotných prvků, které definují kvalitu lidského života“.
„Konečné vítězství nespočívá ve vítězství ani v porážce, ale v perfektních vlastnostech jejich účastníků.“[1]

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading