Timing a Kime

Článek od Martina Zivčáka © 2000

V měsíci březnu se uskutečnil seminář zaměřený na nejnáročnější formu studia tří druhů timingu a kime ve formě kumite.

Chybným načasováním posloupnosti souvisejících pohybů a nepochopením vyvážeností mezi napětím a uvolněním, se pro mnohé, z hlediska účinnosti jevilo kumite neproveditelné.

Nevhodně načasovaná svalová kontrakce, téměř vždy utnula tok energie, a ačkoliv se technika zdála zjevně silná, mnozí se přesvědčili o její neúčinnosti.

Slyšel jsem mnohé brněnské karateky nazývat ty, kteří studují tuto formu vyváženosti mezi napětím a uvolněním – Energetiky…, poněvadž hovoří o síle, kterou nelze vidět.

Tento pohled na kime odvede člověka daleko od hlubokého studia Karate-do. Mnozí vidí přemísťování, kopy a údery pouze ve formě a ne co je za formou.

Zvláště pro ženy je brutální kumite spíše trauma přivolané fyzickou a psychickou disharmonii protivníka a vyvolává u žen tak pocit nedůvěry k partnerovi. Ti, kteří studují Karate-do a znají zevrubně principy timingu a jeho historický původ, jistě porozumí následnému vyjádření se o kime a timingu z pohledu pozorovatele v originálním japonském zápase SUMO-tori.

Ale je jistě třeba veliké síly nervů, aby se zápasník vyvaroval nepředloženého útoku, na který soupeř neodpoví, a aby se dovedl soustředit na jediný rozhodný okamžik, o němž neví, kdy přijde.

Nepředložený útok v dávných dobách, kdy se běžně užíval meč, znamenal jistou smrt. Proto, dílem vývoje následovala změna koncepce volného útoku na hluboké studium forem předejití útočníka, vcítění se do jeho myšlení a zbavení se pocitu strachu, který vždy přivolal nežádoucí napětí ve svalech. Staří Okinawané začlenili tyto poznatky do forem tzv. Kata a zanechali je tak nám i budoucím. Pochopit, osvojit si a učit druhé timing a kime ve formě kumite si vyžaduje mnoho let hlubokého studia Kata.

Začátečníci, kteří získali první zkušenosti z rukou Aleše Rotha a Libora Skoumala, když ne dnes, tak jistě v budoucnu ohodnotí jejich smysl pro cit ve vývoji v Karate-do.

V roce 1994 jsem se poprvé zúčastnil semináře v německém Pasově vedeným Hidetakou Nishiyamou, krátce po prvních kontaktech s tímto mistrem. Sama ukázka výuky dala možnost zasvěcenému rozpoznat důležitost tohoto výjimečného člověka pro budoucí vývoj Karate-do. V jedné části semináře vysvětloval důležitost studia timingu a kime ve formě kumite a k provedení si vybral Aleše Rotha a Libora Skoumala.

Byl jsem ohromen výsledkem a reakcí Mr. Nishiyami, ačkoliv jsem mohl téměř denně pozorovat tuto dvojici v tělocvičně, ale až před tolika lidmi a v cizím prostředí jsem si uvědomil důležitost a závažnost té ukázky a vím, že Aleš Roth a Libor Skoumal dodnes nedomyslili, jaký posun ve výuce nastal jejich přičiněním tím, že vycítili smysl kime a timingu.

Libor Skoumal o pět let později na letním soustředění v Kroměříži přiblížil neprospěšnost rozvíjení volného útoku. Nevím kolik účastníků pochopilo tuto nesmírně důležitou vazbu na cestu Do. Je to patrně Skoumalův stěžejní bod, od kterého se odvíjí jeho další rozvoj úzce související s předešlým odstavcem o SUMO.

Aleš Roth posouvá Karate-do tam, kde jistě kdysi patřilo, bez síly, námahy a s maximální účinností.

Nikdy nezaváděl do výuky prvky brutality a násilí. Klíčová role Aleše Rotha v tomto hnutí je zřejmá z jeho vlivu v uplynulé době, nám tak dobře známé ve spojitosti s Waltrem Corrou. Téměř všichni karateka v Brně, byly určitým způsobem ovlivněni jeho osobou.

Aleš Roth a Libor Skoumal reprezentují město Brno svým vlivem nejen v České republice, náleží Brnu, jsou spjati s lidmi v oblasti umění a sportu, spolu s brněnskými umělci a sportovci dali o našem městě vědět svými výsledky.

Letošní soustředění v Kroměříži umožňuje setkání lidí, kteří se zajímají o tradiční formu studia Karate-do, a kteří hledají příhodnější způsob setkávání se, než-li prostřednictvím sportovních soutěží.

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading