Školení trenérů II. třídy 2018

Připravujeme školení trenérů II. třídy ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání FSpS MU. Školení je v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Obecnou část - Vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 50 vyučovacích hodin zajišťuje FSpS MU. Rozsah 100 vyučovacích hodin specializace zajišťuje ČUDK. Výuka Vědeckého základu sportovního tréninku je plánována na září 2018.

Podmínky pro udělení trenérských licencí II. třídy

  • kompletní úspěšné absolvování školení trenérů II. třídy,
  • praxe trenéra III. třídy minimálně 5 let,
  • věk minimálně 26 let,
  • délka studia Karate-do minimálně 10 let,
  • STV minimálně 2. Dan.

Závěrečná práce trenéra II. třídy

ZP by měla mít rozsah minimálně 20 stran, formu a náležitosti bakalářské práce dle podmínek FSpS MU viz. Pokyny k vypracovaní závěrečných prací.


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading