Školení trenérů 2019 - 2020

Připravujeme školení a doškolení trenérů IV., III. a II. třídy!
Termíny školení trenérů sledujte v Akcích
Školení trenérů II. třídy bude realizováno na základě akreditace MŠMT č. j.: 037/2019-50 ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání FSpS MU. Výuka (školení trenérů II. třídy) „Vědeckého základu sportovního tréninku“ je plánována už na leden - únor 2020.

Přihláška na školení trenérů IV., III. a II. třídy!

Rozsah školení

Školení trenérů IV. třídy

Tři víkendové semináře (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.

Školení trenérů III. třídy

Školení je v rozsahu 50 vyučovacích hodin.
Čtyři víkendové semináře (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 32 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.
Jarní soustředění 18 hodin.

Školení trenérů II. třídy

Školení je v rozsahu 150 vyučovacích hodin.

Obecná část

Vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 50 vyučovacích hodin zajišťuje FSpS MU. Výuka je plánována už na leden - únor 2020. Při splnění kritérií pro výběr účastníků školení se můžete přihlásit na obecnou část prostřednictvím Obchodního centra do 17. 01. 2020.

Specializace (praktická část)

Výuku specializace v rozsahu 100 vyučovacích hodin zajišťuje ČUDK.
Osm víkendových seminářů (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 64 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.
Dvě soustředění jarní a letní, 2 x 18 hodin.
Celková doba školení (kurzu): jeden rok

Víkendové semináře

Sobota z pravidla na BPA Brno, Zoubkova 20, Nový Lískovec, nebo Sokolovna, Rybnická 75, Nový Lískovec Brno.
15.00 - 16.30 výuka, praxe – nácvik, diskuse
16.30 - 16.50 přestávka
16.50 - 18.20 výuka, praxe – nácvik, diskuse

Neděle z pravidla Dojo hala Vodova 108, Královo Pole, Brno.
9.50 - 11.20 výuka, praxe – nácvik, diskuse
11.20 - 11.40 přestávka
11.40 - 13.10 výuka, praxe – nácvik, diskuse

Kritéria pro výběr účastníků školení

Školení trenérů IV. třídy

 • věk minimálně 18 let,
 • STV minimálně 5. Kyu.

Školení trenérů III. třídy

 • věk minimálně 21 let,
 • STV minimálně 3. Kyu, doporučeno 1. Dan.

Školení trenérů II. třídy

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího vzdělání,
 • věk minimálně 21 let,
 • STV minimálně 1. Kyu, doporučeno 2. Dan.

Podmínky pro udělení trenérských licencí

Trenérů IV. třídy

 • Aktivní účast na školení min 80%.

Trenérů III. třídy

 • Aktivní účast na školení min 80%.
 • Písemný test.
 • Závěrečná práce a její prezentace.

Trenérů II. třídy

 • praxe trenéra III. třídy minimálně 5 let,
 • věk minimálně 26 let,
 • délka studia Karate-do minimálně 10 let,
 • STV minimálně 2. Dan.
 • Úspěšné absolvování „Vědeckého základu sportovního tréninku“ na FSpS MU.
 • Aktivní účast na školení specializace min 80%.
 • Písemný test.
 • Metodický výstup - praktická a ústní zkouška.
 • Závěrečná práce a její obhajoba.

Cena

Zápisné

Platí se při podání přihlášky. Výše je zatím orientační, bude ještě kalkulována dle počtu zájemců. Školení trenérů:

 • IV. třídy - 1.000 Kč
 • III. třídy - 2.000 Kč
 • II. třídy - 4.000 Kč

Školné

Trenér je osoba aktivně studující tradiční Karate-do, která se mimo jiné pravidelně aktivně účastní seminářů trenérů a soustředění. Abychom našim aktivním členům co nejvíce zpřístupnili dosažení vyšší trenérské kvalifikace zahrnuli jsme tyto akce do programu školení. Proto je školné placeno zpravidla přímo na semináři trenérů a nebo před soustředěním.

 • IV. třídy - 300 Kč (3 x nedělní seminář trenérů)
 • III. třídy - 400 Kč (4 x nedělní seminář trenérů) + cena za jarní soustředění 2020
 • II. třídy - 3.750 Kč obecná část, 800 Kč (8 x nedělní seminář trenérů) + cena za jarní a letní soustředění 2020

Závěrečná práce

Závěrečná práce bude zpracována (viz vzor):

 • v rozsahu od 12 do 15 stran - trenéři III. třídy
 • v rozsahu od 20 do 30 stran - trenéři II. třídy
 • v souladu s pravidly pro zpracování textů textovými editory, tzn. normová strana 1800 znaků (cca 30 řádků o 60 znacích)
 • okraje 2,5 cm všude, u hřbetu plus 1 cm, výška písma základního odstavce 12 bodů, výška řádku 18 bodů
 • členění - obsah: titulní strana, autorské prohlášení, obsah, abstrakt, úvod, definování cíle, rešerše, vlastní práce - řešení problému, závěr, seznam obrázků a schémat, seznam použité literatury zpracovaný v souladu s ČSN ISO 690 (010197) „Bibliografické citace“
 • téma si volí účastník školení z oblastí historie, filozofie, etika, technika Karate-do... po konzultaci s Ing. Milanem Haškou, Ph.D.

Závěrečné práce trenérů III. třídy z předešlého školení

#JménoPříjmeníSTVPráce
1.PetrČerný1. DanStrečink
2.MartinGrepl1. DanSoto-ude-uke
3.MiroslavHalaška1. DanKonexe v technikách úderů
4.MiroslavHaška2. DanGrafická příloha ke zkušebnímu řádu
5.MartinChaloupek1. DanHistorie Karate-do do roku 1868
6.RadekKrajíček1. DanKata
7.JanKuthan3. DanUke-waza
8.MiroslavMlíka2. KyuAge-uke
9.AntonínPospíšilík1. KyuHistorický pohled na bojová umění
10.OndřejSvoboda2. KyuOi-tsuki
11.RenataŠimková2. DanDachi-waza

Platnost trenérských licencí

a) Platnost licence trenéra IV. třídy je jeden rok, neprodlužuje se. Je ji však možné získat znovu po absolvování pěti seminářů trenérů organizovaných ČUDK v jednom školním roce.

b) Platnost licence trenéra III. třídy je pět let, prodlužuje se na základě úspěšného absolvování doškolení trenérů organizovaného ČUDK.

c) Platnost licence trenéra II. a I. třídy udělená ČUDK není časově omezena, jedná se o odbornou způsobilost s celostátní platností akreditovanou MŠMT ČR.

Doporučená literatura

[1] BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: Rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 80-210-3927-2.
[2] FUNAKOSHI, Gichin. Karate Jutsu. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 2001. 188 s. ISBN 4-7700-2681-1.
[3] FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ – Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80-206-0176-7.
[4] FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Kyóhan. Tokio: Kodansha International, 1973.
[5] HAŠKA, Milan. Česká unie Dento Karate-do [online]. Brno: ČUDK, 2005, [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: //www.cudk.cz.
[6] KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70 s.
[7] KANO, Jigoro. Kodokan Judo. Kodokan Editorial Committee. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 1994. 264 s. ISBN 4-7700-1799-5.
[8] KENDŽI, Tokicu. Mijamoto Musaši: Život a dílo – mýtus a skutečnost. Lenka Adamcová. 1. édition. Praha: Fighters Publications, 2005. 478 s. ISBN 80-86977-00-5.
[9] LORENZ, Vladimír, Kitayama, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
[10] MACHAČ Milaoš, MACHAČOVÁ Helena. Psychické rezervy výkonnosti. Praha: UK, Karolinum, 1991. 125 s. ISBN 80-7066-485-1.
[11] McCARTHY, Patrick. Bubishi. The Bible of Karate: Bubiši – Bible karate. R. F. Hrabal; Igor Vakoš. 1. vyd. Bratislava: Cad Press, 2005. 284 s. ISBN 80-88969-26-3.
[12] PFLÜGER, Albrecht. 25 Shotokan-Katas. Niedernhausen: Falken Verlag, 1997. 90 s. ISBN 3-8068-0859-7.
[13] SHIGESUKE, Taiara. Bushido Shoshinshu. Zdeněk Kurfürst. Brno: Temple, 2002.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading