Školení trenérů 2019 - 2020

Připravujeme školení a doškolení trenérů IV., III. a II. třídy!
Termíny školení renérů sledujte v Akcích
Školení trenérů II. třídy bude realizováno na základě akreditace MŠMT č. j.: 037/2019-50 ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání FSpS MU. Výuka (školení trenérů II. třídy) „Vědeckého základu sportovního tréninku“ je plánována už na září 2019.

Přihláška na školení trenérů IV., III. a II. třídy!

Rozsah školení

Školení trenérů IV. třídy

Tři víkendové semináře (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.

Školení trenérů III. třídy

Školení je v rozsahu 50 vyučovacích hodin.
Čtyři víkendové semináře (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 32 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.
Jarní soustředění 18 hodin.

Školení trenérů II. třídy

Školení je v rozsahu 150 vyučovacích hodin.

Obecná část

Vědecký základ sportovního tréninku v rozsahu 50 vyučovacích hodin zajišťuje FSpS MU. Výuka je plánována už na září 2019. Při splnění kritérií pro výběr účastníků školení se můžete přihlásit na obecnou část prostřednictvím Obchodního centra do 25. 08. 2019.

Specializace (praktická část)

Výuku specializace v rozsahu 100 vyučovacích hodin zajišťuje ČUDK.
Osm víkendových seminářů (8 hodin / seminář) v celkovém rozsahu 64 vyučovacích hodin. Interval mezi semináři jeden měsíc.
Dvě soustředění jarní a letní, 2 x 18 hodin.
Celková doba školení (kurzu): jeden rok

Víkendové semináře

Sobota z pravidla na BPA Brno, Zoubkova 20, Nový Lískovec, nebo Sokolovna, Rybnická 75, Nový Lískovec Brno.
15.00 - 16.30 výuka, praxe – nácvik, diskuse
16.30 - 16.50 přestávka
16.50 - 18.20 výuka, praxe – nácvik, diskuse

Neděle z pravidla Dojo hala Vodova 108, Královo Pole, Brno.
9.50 - 11.20 výuka, praxe – nácvik, diskuse
11.20 - 11.40 přestávka
11.40 - 13.10 výuka, praxe – nácvik, diskuse

Kritéria pro výběr účastníků školení

Školení trenérů IV. třídy

 • věk minimálně 18 let,
 • STV minimálně 5. Kyu.

Školení trenérů III. třídy

 • věk minimálně 21 let,
 • STV minimálně 3. Kyu, doporučeno 1. Dan.

Školení trenérů II. třídy

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího vzdělání,
 • věk minimálně 21 let,
 • STV minimálně 1. Kyu, doporučeno 2. Dan.

Podmínky pro udělení trenérských licencí

Trenérů IV. třídy

 • Aktivní účast na školení min 80%.

Trenérů III. třídy

 • Aktivní účast na školení min 80%.
 • Písemný test.
 • Závěrečná práce a její prezentace.

Trenérů II. třídy

 • praxe trenéra III. třídy minimálně 5 let,
 • věk minimálně 26 let,
 • délka studia Karate-do minimálně 10 let,
 • STV minimálně 2. Dan.
 • Úspěšné absolvování „Vědeckého základu sportovního tréninku“ na FSpS MU.
 • Aktivní účast na školení specializace min 80%.
 • Písemný test.
 • Metodický výstup - praktická a ústní zkouška.
 • Závěrečná práce a její obhajoba.

Cena

Zápisné

Platí se při podání přihlášky. Výše je zatím orientační, bude ještě kalkulována dle počtu zájemců. Školení trenérů:

 • IV. třídy - 1.000 Kč
 • III. třídy - 2.000 Kč
 • II. třídy - 4.000 Kč

Školné

Trenér je osoba aktivně studující tradiční Karate-do, která se mimo jiné pravidelně aktivně účastní seminářů trenérů a soustředění. Abychom našim aktivním členům co nejvíce zpřístupnili dosažení vyšší trenérské kvalifikace zahrnuli jsme tyto akce do programu školení. Proto je školné placeno zpravidla přímo na semináři trenérů a nebo před soustředěním.

 • IV. třídy - 300 Kč (3 x nedělní seminář trenérů)
 • III. třídy - 400 Kč (4 x nedělní seminář trenérů) + cena za jarní soustředění 2020
 • II. třídy - 3.750 Kč obecná část, 800 Kč (8 x nedělní seminář trenérů) + cena za jarní a letní soustředění 2020

Závěrečná práce

Závěrečná práce bude zpracována (viz vzor):

 • v rozsahu od 12 do 15 stran - trenéři III. třídy
 • v rozsahu od 20 do 30 stran - trenéři II. třídy
 • v souladu s pravidly pro zpracování textů textovými editory, tzn. normová strana 1800 znaků (cca 30 řádků o 60 znacích)
 • okraje 2,5 cm všude, u hřbetu plus 1 cm, výška písma základního odstavce 12 bodů, výška řádku 18 bodů
 • členění - obsah: titulní strana, autorské prohlášení, obsah, abstrakt, úvod, definování cíle, rešerše, vlastní práce - řešení problému, závěr, seznam obrázků a schémat, seznam použité literatury zpracovaný v souladu s ČSN ISO 690 (010197) „Bibliografické citace“
 • téma si volí účastník školení z oblastí historie, filozofie, etika, technika Karate-do... po konzultaci s Ing. Milanem Haškou, Ph.D.

Závěrečné práce trenérů III. třídy z předešlého školení

#JménoPříjmeníSTVPráce
1.PetrČerný1. DanStrečink
2.MartinGrepl1. DanSoto-ude-uke
3.MiroslavHalaška1. DanKonexe v technikách úderů
4.MiroslavHaška2. DanGrafická příloha ke zkušebnímu řádu
5.MartinChaloupek1. DanHistorie Karate-do do roku 1868
6.RadekKrajíček1. DanKata
7.JanKuthan3. DanUke-waza
8.MiroslavMlíka2. KyuAge-uke
9.AntonínPospíšilík1. KyuHistorický pohled na bojová umění
10.OndřejSvoboda2. KyuOi-tsuki
11.RenataŠimková2. DanDachi-waza

Platnost trenérských licencí

a) Platnost licence trenéra IV. třídy je jeden rok, neprodlužuje se. Je ji však možné získat znovu po absolvování pěti seminářů trenérů organizovaných ČUDK v jednom školním roce.

b) Platnost licence trenéra III. třídy je pět let, prodlužuje se na základě úspěšného absolvování doškolení trenérů organizovaného ČUDK.

c) Platnost licence trenéra II. a I. třídy udělená ČUDK není časově omezena, jedná se o odbornou způsobilost s celostátní platností akreditovanou MŠMT ČR.

Doporučená literatura

[1] BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: Rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 80-210-3927-2.
[2] FUNAKOSHI, Gichin. Karate Jutsu. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 2001. 188 s. ISBN 4-7700-2681-1.
[3] FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ – Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80-206-0176-7.
[4] FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Kyóhan. Tokio: Kodansha International, 1973.
[5] HAŠKA, Milan. Česká unie Dento Karate-do [online]. Brno: ČUDK, 2005, [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: //www.cudk.cz.
[6] KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70 s.
[7] KANO, Jigoro. Kodokan Judo. Kodokan Editorial Committee. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 1994. 264 s. ISBN 4-7700-1799-5.
[8] KENDŽI, Tokicu. Mijamoto Musaši: Život a dílo – mýtus a skutečnost. Lenka Adamcová. 1. édition. Praha: Fighters Publications, 2005. 478 s. ISBN 80-86977-00-5.
[9] LORENZ, Vladimír, Kitayama, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
[10] MACHAČ Milaoš, MACHAČOVÁ Helena. Psychické rezervy výkonnosti. Praha: UK, Karolinum, 1991. 125 s. ISBN 80-7066-485-1.
[11] McCARTHY, Patrick. Bubishi. The Bible of Karate: Bubiši – Bible karate. R. F. Hrabal; Igor Vakoš. 1. vyd. Bratislava: Cad Press, 2005. 284 s. ISBN 80-88969-26-3.
[12] PFLÜGER, Albrecht. 25 Shotokan-Katas. Niedernhausen: Falken Verlag, 1997. 90 s. ISBN 3-8068-0859-7.
[13] SHIGESUKE, Taiara. Bushido Shoshinshu. Zdeněk Kurfürst. Brno: Temple, 2002.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading