Literatura

 • FUNAKOSHI, Gichin and NAKASONE, Genwa [With an afterword by TAKAGI Jotaro a translated by TERAMOTO John, JÍŠA Jakub]. The twenty guiding principles of karate: the spiritual legacy of the master. Kodansha USA, 2004. 128 s. ISBN 978-1-56836-496-4
 • NISHIYAMA, Hidetaka. Coach´s Manual. Los Angeles: ITKF. 50 s. Dostupné z: //soubory.cudk.cz/Dokumenty/prirucka_trenera.pdf
 • FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ - Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80‑206‑0176‑7.
 • FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Kyóhan. Tokyo: Kodansha International, 1973. 256 s. ISBN 0-87011-190-6.
 • PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.
 • TAIRA, Shigesuke. Bushido Shoshinshu: Bušidó – Cesta samuraje. Kateřina Magrlová; Barbora Matošková; Utagawa Kuniyoshiho; Pavel Brabec. 1st edition. Praha: Temple, 2002. 94 s. ISBN 80-901641-8-8.
 • LIND, Werner. Tradice karate. Brno: Comenius, 1996. 158 s.
 • KANO, Jigoro. What is Jita-Kyoei?: Words of Kano Shihan. In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan, 1925 [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jita-kyoei/
 • HAŠKA, Milan. Základní principy techniky Ju-jutsu: Choku-Tsuki. Brno: Masarykova univerzita, FSpS, 2006. 40 s. Absolventská práce.
 • ENKAMP, Jesse. The 20 Precepts of Karate (+ Shotokan Jungle Trip). KARATEbyJesse. Dostupný z www: http://www.karatebyjesse.com/the-20-precepts-of-karate-shotokan-jungle-trip
 • SUN-C´. Umění války: The Art of War. Radim Pekárek; Lionel Giles. 2st edition. Brno: B4UPublishing, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87222-35-5
 • BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: Rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 80-210-3927-2
 • MUSASHI, Miyamoto a Jagjú MUNENORI. Kniha pěti kruhů a Kniha rodinných tradic válečného umění. Praha: Talpress, 1997. ISBN 80-7197-026-3
 • YAMAMOTO, Tsunetomo. Hagakure: moudrost samuraje z kraje Saga. Přeložil Bob HÝSEK. Adamov: Temple, c2004. ISBN 8086719030
 • BŘEZINA, Petr. O džúdó jako výchovném systému Džigora Kana: Širší souvislosti cvičení džúdó – historie, smysl/praxe, ideje [online]. České Budějovice: RENŠINKAI DŽÚDÓ DÓDŽÓ 錬真会 柔道 道場, 2016 [cit. 2017-08-04]. Dostupné z: http://www.kitayama-junyu.info/doc/dzudo_vychova.pdf
 • HRADECKÝ, René. Awa Kenzo: Legendární střelec, který vás naučí trefit svůj životní cíl. In: Chceme podnikat [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-02-06]. Dostupné z: http://www.chcemepodnikat.cz/clanek/legendarni-strelec-ktery-vas-nauci-trefit-svuj-zivotni-cil
 • LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
 • MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s.
 • BÍLKOVÁ, Iva. Hluboký stabilizační systém. In: FYZIOklinika: centrum fyzioterapeutické péče [online]. Praha: FYZIOklinika fyzioterapie, 2011 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/hluboky-stabilizacni-system
 • BARROW, John D. Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte): matematika sportu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2015, 335 s. ISBN 978-80-7363-515-2.
 • KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70s.
 • FYZMATIK. Těžiště lidského těla. In: FYZMATIK.píše [online]. 2.8.2010 [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: http://fyzmatik.pise.cz/371-teziste-lidskeho-tela.html
 • Těžiště lidského těla. Patobiomechanika a Patokinesiologie: K O M P E N D I U M [online]. Praha [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/geometrie_teziste.php
 • ŠUCHA, M., REHNOVÁ, V., KOŘÁN, M., ČERNOCHOVÁ, D. Dopravní psychologie pro praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4113-0, s. 55.
 • OIMATSU, Shinichi. Judo and Rei - Its Spirit. Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/courtesy/spirit/.
 • OIMATSU, Shinichi. Judo and Rei - Etiquette. Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/courtesy/etiquette/.
 • KANO, Jigoro. Reigi - Dignity of the Judoka. Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo [cit. 2019-08-15]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/courtesy/grace/.
 • KANO, Jogoro. The principle of Waza: The purpose of Judo. In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/purpose/
 • KANO, Jigoro. Words of Kano Shihan: What is Seiryoku-Zenyo? In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan, 1922 [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/seiryoku-zenyo/
 • KANO, Jigoro. What does Jundo Seisho (Accordance with the Way Overcomes Winning) mean?: Words of Kano Shihan. In: Kodokan Judo Institute [online]. Tokyo: Kodokan [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jundo-seisho/
 • KANO, Jigoro. Principy Kodokanu v jeho začátcích. ŠÍP, Jaroslav. Kořeny BUDO. Plzeň: Aikido Dojo Plzeň, 2012, 64 - 66. Dostupné z: http://www.adp-i.cz/knihy/index.html
 • BŘEZINA, Petr. Džúdó 12 pouček - Kanó Džigoró 1930. Džúdó no kenkjú. In: Studium džúdó: Blog o mém studiu technik a principů džúdó. [online]. České Budějovice, 2013, 2016 [cit. 2019-12-24]. Dostupné z: http://judonokenkyu.blog.cz/1607/dzudo-12-poucek-kano-dzigoro-1930
 • FUNAKOSHI, Gichin. Karate Jutsu: The Original Teachings of Master Funakoshi. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 2001. 188 s. ISBN 4-7700-2681-1.
 • LUDWIG, Dirk. Okinawské karate: kata a praktické použití. Adamov: Temple, c2003. 101 s. ISBN 80-86719-00-6.
 • MABUNI, Kenei. Leere Hand: Vom Wesen des Budō-Karate. 3rd ed. Chemnitz: Palisander Verlag, 2014, 244 s. ISBN 978-3-938305-05-8.
 • GALATÍK, Vlastimil, Antonín KRÁSNÝ a Karel ZETOCHA. UO ÚSS. Vojenská strategie. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum, 2008, 343 s. ISBN 978-80-7278-475-2.
 • STRAUS, Jiří. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police History, 2001, 283 s. ISBN 80-86477-00-2.
 • HERBERT, Wolfgang. Seiken: About the Karate Fist and Ki. In: The Shotokan Times [online]. 15.4.2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://shotokantimes.com/2020/04/15/seiken-how-the-karate-fist-and/
 • MS. Ovlivňuje sport mozek? Velmi negativně! In: Prima Zoom [online]. Praha: FTV Prima, 2020, 07.12.2017 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/ovlivnuje-sport-mozek-velmi-negativne?
 • BENEŠ, Vladimír. U fotbalu se hloupne, hlavičkování vede k demenci, člověk není stavěný na třískání do hlavy. In: Aktualne.cz [online]. Praha: Economia, 2020, 18. 7. 2018 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/benes-u-fotbalu-se-hloupne-hlavickovani-vede-k-demenci-clove/r e8e542aa8a6611e8a6210cc47ab5f122/
 • Sebemenší rána do hlavy v dětství může zvýšit riziko předčasného úmrtí v dospělosti. In: Novinky.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020, 31. 8. 2016 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/sebemensi-rana-do-hlavy-v-detstvi-muze-zvysit-riziko-predcasneho-umrti-v-dospelosti-40006513
 • MCKINNON, Thomas D. What is Fudoshin?: And How to Achieve It? In: The Shotokan Times [online]. 14.11.2019 [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: https://shotokantimes.com/2019/11/14/what-is-fudoshin-and-how-to-achieve-it/
 • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. ISBN 80-7013-237-X.
 • ČERMÁK, Josef. Záda už mě nebolí. Čes. vyd. 4. Praha: Jan Vašut, 2000. ISBN 80-7236-117-1.
 • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada, 2005. Fitness, síla, kondice. ISBN 80-247-0948-1.
 • Sen (先) - Initiative. In: TOMIKI AIKIDO [online]. Dublin [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://www.tomikiaikido.ie/go-no-sen-sen-no-sen
 • MCKINNON, Thomas. The “Sen”: Concept in Combat – Shotokan Essence. In: The Shotokan Times [online]. 25.1.2020 [cit. 2020-05-05]. Dostupné z: https://shotokantimes.com/2020/01/25/the-sen-concept-in-combat-shotokan-essence/
 • V Japonsku padl první trest za jedno z mnoha dětských úmrtí při judu [online]. Praha: MAFRA, 2011 [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/ostatni/v-japonsku-padl-prvni-trest-za-jedno-z-mnoha-detskych-umrti-pri-judu.A111005_190340_sporty_jok
 • BRIAN N., Watson. The Father of Judo: A Biography of Jigoro Kano. Tokyo: Kodansha International, 2000, 211 s. ISBN 4-7700-2530-0.
 • NYK Hikawa Maru [online]. Yokohama: Nippon Yusen Kaisha, 2019 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://hikawamaru.nyk.com/en/index.asp
 • GATLING, Lance. The Kano Chronicles®: The Untold History of Modern Japan and Japanese Martial Arts [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné z: https://kanochronicles.com/
 • REGULI, Zdenko. Neuskutočnené XII. Olympijské hry v Tokiu 1940 z hadiska úpolov. In: PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVEKA. Bratislava: FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU, UNIVERZITY KOMENSKÉHO, 2008.
 • KOLÁŘ, Martin. Nemoc, na kterou zemřel Stanislav Gross: proč zabíjí tolik fotbalistů? In: Prima Zoom [online]. Praha: FTV Prima, 2003 - 2020, 29.6.2020 [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: https://zoommagazin.iprima.cz/zazraky-vedy-techniky/als-na-kterou-zemrel-stanislav-gross-zabiji-fotbalisty?

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading