Literatura

 • FUNAKOSHI, Gichin and NAKASONE, Genwa [With an afterword by TAKAGI Jotaro a translated by TERAMOTO John, JÍŠA Jakub]. The twenty guiding principles of karate: the spiritual legacy of the master. Kodansha USA, 2004. 128 s. ISBN 978-1-56836-496-4
 • NISHIYAMA, Hidetaka. Coach´s Manual. Los Angeles: ITKF. 50 s. Dostupné z: //soubory.cudk.cz/Dokumenty/prirucka_trenera.pdf
 • FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ - Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80‑206‑0176‑7.
 • FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Kyóhan. Tokyo: Kodansha International, 1973. 256 s. ISBN 0-87011-190-6.
 • PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.
 • TAIRA, Shigesuke. Bushido Shoshinshu: Bušidó – Cesta samuraje. Kateřina Magrlová; Barbora Matošková; Utagawa Kuniyoshiho; Pavel Brabec. 1st edition. Praha: Temple, 2002. 94 s. ISBN 80-901641-8-8.
 • LIND, Werner. Tradice karate. Brno: Comenius, 1996. 158 s.
 • KANO, Jigoro. Jita-Kyoei. Tokyo: Kodokan. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z www: http://kodokanjudoinstitute.org/en/doctrine/word/jita-kyoei
 • HAŠKA, Milan. Základní principy techniky Ju-jutsu: Choku-Tsuki. Brno: Masarykova univerzita, FSpS, 2006. 40 s. Absolventská práce.
 • ENKAMP, Jesse. The 20 Precepts of Karate (+ Shotokan Jungle Trip). KARATEbyJesse. Dostupný z www: http://www.karatebyjesse.com/the-20-precepts-of-karate-shotokan-jungle-trip
 • SUN-C´. Umění války: The Art of War. Radim Pekárek; Lionel Giles. 2st edition. Brno: B4UPublishing, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87222-35-5
 • BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: Rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 80-210-3927-2
 • MUSASHI, Miyamoto a Jagjú MUNENORI. Kniha pěti kruhů a Kniha rodinných tradic válečného umění. Praha: Talpress, 1997. ISBN 80-7197-026-3
 • YAMAMOTO, Tsunetomo. Hagakure: moudrost samuraje z kraje Saga. Přeložil Bob HÝSEK. Adamov: Temple, c2004. ISBN 8086719030
 • BŘEZINA, Petr. O džúdó jako výchovném systému Džigora Kana: Širší souvislosti cvičení džúdó – historie, smysl/praxe, ideje [online]. České Budějovice: RENŠINKAI DŽÚDÓ DÓDŽÓ 錬真会 柔道 道場, 2016 [cit. 2017-08-04]. Dostupné z: http://www.kitayama-junyu.info/doc/dzudo_vychova.pdf
 • HRADECKÝ, René. Awa Kenzo: Legendární střelec, který vás naučí trefit svůj životní cíl. In: Chceme podnikat [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-02-06]. Dostupné z: http://www.chcemepodnikat.cz/clanek/legendarni-strelec-ktery-vas-nauci-trefit-svuj-zivotni-cil
 • LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
 • MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s.
 • BÍLKOVÁ, Iva. Hluboký stabilizační systém. In: FYZIOklinika: centrum fyzioterapeutické péče [online]. Praha: FYZIOklinika fyzioterapie, 2011 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/hluboky-stabilizacni-system
 • BARROW, John D. Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte): matematika sportu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2015, 335 s. ISBN 978-80-7363-515-2.
 • KANO, Jigoro. Judo (Jujutsu). Tokyo: Maruzen Company 1937. 70s.
 • FYZMATIK. Těžiště lidského těla. In: FYZMATIK.píše [online]. 2.8.2010 [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: http://fyzmatik.pise.cz/371-teziste-lidskeho-tela.html
 • Těžiště lidského těla. Patobiomechanika a Patokinesiologie: K O M P E N D I U M [online]. Praha [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/geometrie_teziste.php
 • ŠUCHA, M., REHNOVÁ, V., KOŘÁN, M., ČERNOCHOVÁ, D. Dopravní psychologie pro praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4113-0, s. 55.

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading