Judo a Ju-Jutsu, Ju-Jitsu nebo Jiu-Jitsu?

Slova JUDO 柔道 a JU-JUTSU 柔術 jsou japonského původu a jejich význam je asi tento:
„Ju“ 柔 znamená „jemný“, „jutsu“ 術 znamená „umění“, „do“ 道 znamená „cesta“.

V případě Ju-jutsu se autor spíše přiklání k významům „Ju“ 柔 jako jsou např.: volný, přizpůsobivý, nesvázaný pravidly atd.
Můžeme se často setkat i s odlišnými způsoby psaní samotného termínu „Ju-Jutsu“, např.: „Ju-Jitsu“ nebo „JiuJitsu“ a to i v zahraničních publikacích. V České republice má dlouhodobou tradici způsob psaní „Jiu-Jitsu“ a to již od prvopočátků tohoto umění na našem území (3. 4. 1936 byl založen Československý svaz Jiu-Jitsu). Přesto tento způsob přepisu japonských znaků není zcela korektní. Překlady originálních japonských publikací (J. Kano, G. Funakoshi) do angličtiny používají „Ju-jutsu“ oproti tomu v knihách H. Nishiyami je použito přepisu „Jiu-jitsu“. Je potřebné také uvést, že výslovnost tohoto termínu se vlivem dialektů liší i na vlastním území Japonska, a tak by zajisté šlo k této tématice vést dalekosáhlé diskuse.

Ať již je způsob psaní použit jakýkoli z výše uvedených, jedná se o jedno a to samé bojové umění. Je potřebné si uvědomit, že není podstatné, jakou transkripcí Ju-Jutsu píšeme, ale jak jej studujeme.

Dnešní Kodokan–Judo vyšlo ze starého Ju-jutsu - bojového umění japonských samurajů.

Vzniklo zjemněním a upravením technik vybraných ze systému několika starých škol a jejich uspořádáním do nového systému, který je mimo jiné též sportovní disciplínou. Tak získalo judo tu podobu, v níž je známe dnes. Lze tedy říci, že Kodokan – Judo pozvedlo staré Ju-jutsu a uvedlo je ve známost celého světa.

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading