Ji'in

Hirokazu Kanazawa

Původ kata Ji'in

Kata Ji‘in nese společné znaky s kata Jitte a Jion:

  • stejný začátek pozdravem „Ming“,
  • částečně identické nebo podobné techniky,
  • vzájemně se doplňují,
  • stejná počáteční slabika „Ji“ v názvu.

Tyto tři kata se tedy zdají být jak technicky, tak pravděpodobně i historicky příbuzné a s velkou pravděpodobností pocházejí i ze stejného zdroje. Původ kata je pravděpodobně v čínském klášteře Shaolin a stylu Lohan Quan (Mnichova pěsť).

Této teorii nasvědčuje i začátek kata, kde je použit tzv. čínský pozdrav Ming používaný v katách Shaolinu. Názvy kata lze přeložit následovně Jitte (chrámová ruka), Jion (chrámový zvuk) a Ji‘in (chrámová podlaha). Gichin Funakoshi (10. 11. 1868 – 26. 4. 1957) prý uvažoval o změně názvu na Shokyo (Piniový stín, stín borovice), což se však šířeji neujalo.

Dnes se můžeme jen domnívat, kdo Ji‘in přinesl z Číny na Okinawu. Gichin Funakoshi (1868-1957), s odvoláním na mistra Anko Azata (1827-1906), v knize Ryukyu Kempo: Karate uvádí, že na ostrově Okinawa ztroskotal Číňan jménem Annan, který začal vyučovat kata ve městě Tomari. Instrukce od tohoto mistra dostali: Gusukuma a Kanagusuku (kata Chinto), Matsumura (1792-1896) a Oyadomari (1831-1905) (kata Chinte, Ji‘in), Yamasato (kata Ji‘in) a Nakasato (kata Jitte) z Tomari.
Všichni se učili kata současně, protože prý mistr Annan spěchal s návratem do Číny. Toto se mělo stát v Tomari okolo roku 1850.

Na Okinawě tuto kata šířil mistr Kosaku Matsumora v Tomari-te (1829-1898), odkud se přenesla do Shuri-te. V Shuri-te se rozšířila díky mistru Itosu Anko (1831-1916).

Zdroje:
BELLINA, Christian. Jitte, Jiin, Jion. THE HERITAGE OF SHUDOKAN [online]. 28.1.2019 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://www.toyama-book.org/blog/jitte-jiin-jion
KLÁSEK, Martin. Jiin. KarateWeb [online]. Skalica, 2004 [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://www.karateweb.sk/index.php?p=jiin&sessid=1e12a3405e18ffd77738190a517abe18

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2022 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading