Historie oddílu

V době, kdy byl náš oddíl založen (1. 9. 1979), bylo judo v Letovicích sportem neznámým. Bylo považováno za „exotikum“ a spíše se věřilo, že těch několik nadšenců dříve či později neudrží životaschopnost oddílu. Kupodivu se tak nestalo i přes to, že začátky byly těžké zejména díky nepochopení některých „funkcionářů“. Hnacím motorem byly jak dobré výsledky v nejrůznějších soutěžích, tak neustálé úsilí trenéra arch. Emila Hašky a podpora předsedy TJ Ing. Oldřicha Hökla. Byly také chvíle těžké, kdy šlo z důvodu neustálého měnění cvičebních prostor o samou existenci oddílu. Velkým úsilím trenérů oddílu se zdařilo oddíl udržet až do dnešní doby.
Zakladatelem juda v Letovicích je arch. Emil Haška absolvent FTVS UK Praha, trenér zkušební komisař a rozhodčí I. tř. JUDO a JIU-JITSU. Registrace oddílu byla provedena na ČSJu v září roku 1979, trénink mládeže probíhal ve sportovní hale bez zápasiště na parketách. Později na nevyhovujících vypůjčených zápasnických žíněnkách. Podmínkou úspěšného rozvoje juda je základní cvičební prostor a tatami – zápasiště. I přes finanční a materiálové nedostatky se však členská základna oddílu rozrůstala. Spoluprací s Ing. Oldřichem Höklem, ředitelem ZŠ panem Šustrem a předsedou komise pro tělovýchovu a mládež panem Vlastimilem Šimákem se situace zlepšila. Od září roku 1980 bylo přesunuto cvičení do ZŠ Komenského. Zvýšil se počet tréninkových hodin na 10 hodin týdně a členská základna se zvýšila na 180 členů. V roce 1981 bylo zakoupeno tatami, což se projevilo na dosažených výsledcích soutěží KP, ČSR a ČSSR. Poděkování za pomoc a rozvoj našeho oddílu náleží také panu Dr. Josefu Novákovi ved. odboru školství ONV Blansko a panu Milanu Nedomovi.
V roce 1981 byla zahájena též výuka sebeobrany pro veřejnost (jiu-jitsu). V Letovicích proběhlo několik soutěží krajského přeboru a soutěží s mezinárodní účastí (NDR – Lipsko, SC TURBINE ZITTAU, ALTENBURG, BERLIN). Oddíl se také zúčastnil s dobrými výsledky soutěží v zahraničí. Titul krajský přeborník získali následující členové oddílu: Milan Haška, Petr Válek, Vladimír Zachoval, René Valenta, Marian Klíč. Marian Klíč se umístil na přeboru ČSSR Juniorů v Plzni na 4.místě. Na přeboru ČSSR Margita Čížková a Dagmar Veselá získaly zlatou medaili. Na přeboru ČSA ČSFR získal Ing. Milan Haška v roce 1992 stříbrnou medaili.
V roce1997 získalo družstvo našeho oddílu na mistrovství ČR v Tradičním Karate-do 3. místo v soutěži kata družstev. Soutěžili Ondřej Kratochvíl, Jan Vevera, Pavel Streit. V roce1999 získal Ing. Milan Haška na mistrovství ČR v Tradičním Karate-do 4. místo v kata jednotlivců. Z členů oddílu se podařilo vychovat řadu trenérů a zkušebních komisařů. Trenéři III. třídy JUDO: Miloš Chmel, Emanuel Přikryl, Ing. Ivo Skoupý. Trenéři a zkušební komisaři I. tř. Jiu-Jitsu – Miroslav Haška a Ing. Milan Haška, Ph.D.
V roce 1990 zahájil Milan Haška výuku Tradičního Karate-do v oddíle. Dále v roce 1993 byla zahájena výuka Aikido ve spolupráci s Janem Süssem za přispění a značné podpory arch. Emila Hašky. Aikido postupem času se osamostatnilo, spolupráce i nadále trvá. V roce 2002 Miroslav Haška zahájil výuku též na SOŠ a SOU – MŠP v Letovicích. V témže roce obsadil v soutěži mistrovství CHICAGA v USA Martin Křivánek 1. místo. Stal se mistrem CHICAGA.
Oddíl od svého založení pravidelně pořádá a účastní se na letních soustředěních a táborech, dále spolupořádá semináře a školení trenérů a ostatních cvičenců. Činností oddílu je nejen výuka judo, ale též tradičního Karate-do, Jiu-Jitsu a profesní sebeobrany pro nejširší veřejnost.
Trenéři oddílu od roku 2000 působí v komisi Jiu-jitsu Českého svazu judo, zejména arch. Emil Haška zastává funkci předsedy komise.


Foto oddílové

Foto z historie oddílu
Letní trénink Letovice 1993
Letovice trénink 1993
MČR ČSTK 1995
Letovice letní trénik 1998
Letovice zimní trénink 1998
Vystoupení Výsky 1999
Trénik Letovice 2001, 2004
Seminář Jiu-Jitsu a Tradičního Karate-do 17. - 18. 4. 2004 Letovice 
Seminář Jujutsu Kodokan Judo
Semináře Tradičního Karate-do Letovice

Foto z akcí komise Jiu-jitsu Českého svazu judo

Kollman 2000
Seminář Miroslav Vičar a Aleš Roth
Vladimír Lorenz 2000 - 2001
Letní semináře JIU-JITSU 2001-2002
Letní seminář Jiu-Jitsu a Tradičního Karate-do 11.7.-14.7. 2003 Letovice
Vladimír Lorenz 2002 - 2003
Letní seminář Jiu-Jitsu 9. - 11. 7. 2004 Letovice 
Eugene Domagata 1. - 2. 7. 2005
Toshikazu Okada 26. - 27. 11. 2005
Okada a Kaji 2006
Yasuaki KAJI 2007
Yasuaki KAJI a Tosio KAIDA 2008
Avi  Rokah Ne-waza 2009
Seminář Ju-jutsu Kodokan Judo 1. 11. 2009

Další akce

Seminář Ju-jutsu 26. 4. 2015
Seminář Ju-jutsu 8. 11. 2015
Seminář Ju-jutsu 17. 1. 2016
Seminář Ju-jutsu 24. 4. 2016
Seminář Ju-jutsu 23. 4. 2017
Seminář Ju-jutsu 22. 4. 2018
Seminář Ju-jutsu a Karate-do 6. 11. 2022
Seminář Ju-jutsu 12. 2. 2023
Seminář Karate-do a Ju-jutsu 26. 3. 2023
Seminář Ju-jutsu 23. 4. 2023
Seminář karate-do a jutsu 5. 11. 2023
Seminář Kyusho 2. 12. 2023

Videa

Seminář Ju-jutsu 2014 Sekundární Todome-waza

Seminář Ju-jutsu - přechod postoj zem 24. 4. 2016

Seminář Goshin-jutsu

Seminář Katame-waza 5. 11. 2017

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading