Vybrané techniky z Kata Kodokan Judo

Kata nám poskytují návody na řešení sebeobranných situací, některé z nich studenti SOŠ OOM mohou využít pro nácvik technik při tvorbě En-bu k maturitní zkoušce. Použitá Kata: Kodokan Goshin Jutsu (GJ), Kime no Kata (Ki), Seiryoku Zen'yo Kokumin Taiiku (SZ). Kata na webu ČSJu.

Kodokan Goshin Jutsu

Kime No Kata

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading