Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Závěrečná práce


Závěrečná práce bude zpracována (viz vzor):

- v souladu s pravidly pro zpracování textů textovými editory v rozsahu od 12 do 15 stran, tzn. normová strana 1800 znaků (cca 30 řádků o 60 znacích)
- okraje 2,5 cm všude, u hřbetu plus 1 cm, výška písma základního odstavce 12 bodů, výška řádku 18 bodů
- členění - obsah: titulní strana, autorské prohlášení, obsah, abstrakt, úvod, definování cíle, vlastní práce - řešení problému, závěr, seznam obrázků a schémat, seznam použité literatury zpracovaný v souladu s ČSN ISO 690 (010197) "Bibliografické citace"
- téma si volí účastník školení z oblastí historie, filozofie, etika, technika Karate-do...

Účastníci školení

# Jméno Příjmení STV Práce
1. Petr Černý 1. Dan Strečink
2. Martin Grepl 1. Dan Soto-ude-uke
3. Miroslav Halaška 1. Dan Konexe v technikách úderů
4. Miroslav Haška 2. Dan Grafická příloha ke zkušebnímu řádu
5. Martin Chaloupek 1. Dan Historie Karate-do do roku 1868
6. Radek Krajíček 1. Dan Kata
7. Jan Kuthan 3. Dan Uke-waza
8. Miroslav Mlíka 2. Kyu Age-uke
9. Antonín Pospíšilík 1. Kyu Historický pohled na bojová umění
10. Ondřej Svoboda 2. Kyu Oi-tsuki
11. Renata Šimková 2. Dan Dachi-waza