Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Dokukódó


SamurajovéMijamoto Musaši napsal Dokukódó. Vypůjčil si tento název z jedné věty v Šódóka (“Sborník o odevzdání lucerny”) Joku Daičiho, která říká: “Jde pořád sám, chodí pořád sám”. Pro praxi samuraje samotné budó úplně nestačilo.


Dokukódó

1. Neprotiv se tradičním mravům.
2. Nevyhledávej pro sebe rozkoše.
3. Zůstávej nestranný uprostřed mnohosti jevů.
4. Ber sebe sama s humorem a druhé vážně.
5. V životě po ničem ne touži.
6. Nelituj toho, co jsi udělal.
7. Nezáviď druhým v dobrém ani špatném.
8. Ať je tvá cesta jakákoliv, nestěžuj si, když jsi ji opustil.
9. Nepomlouvej a nekritizuj sebe ani druhé.
10. Neměj srdce plné připoutanosti ani lásky.
11. Netouži, nedychti po věcech.
12. Netouži po hezkém příbytku pro sebe.
13. Netouži po dobrém jídle.
14. Neulpívej na starožitnostech, které budou mít v budoucnu velkou cenu.
15. Nevěšti sám pro sebe.
16. Kromě zbraní nevyhledávej na tomto světě žádné nástroje.
17. Dokud praktikuješ bušidó, neboj se smrti.
18. Netouži po bohatství na stará kolena.
19. Cti bohy a buddhy, ale nebuď na nich závislý.
20. I když odvrhneš své tělo, nezapomínej na svou čest.
21. Neopouštěj nikdy cestu válečníka.


Ve druhém roce éry Šobó, třináctého dne pátého měsíce sepsal pro pana Terao Magonodžo Šinmen Musaši.