SHIZEN-TAI-NO-RI, konexe a dominový efekt

Mistr Hidetaka Nishiyama vždy zdůrazňoval úlohu trupu jako zdroje fyzické energie pro techniku. Uváděl, že samostatná ruka vyprodukuje cca 5% fyzické energie, noha cca 10% na trup nám tedy zbývá cca 70% energie.
Abychom byli schopni využít energii z trupu, je nutné dodržet v průběhu všech fází techniky princip SHIZEN-TAI-NO-RI a zároveň udržet správné spojení (konexi) končetin a trupu.
Spojení slouží k přenesení energie těla do cíle. Proto je spojení končetin a těla potřebné pro správnou funkci techniky. Je nutné, aby bylo zachováno v každé fázi techniky (princip domina). Spojení ve své podstatě definuje i dráhu (trajektorii) techniky, dráha techniky musí respektovat princip předávání energie. Spojení dále úzce souvisí s časováním fází techniky, které musí umožňovat plynulé předávání energie, narůstající s každou fází až do předání do cíle tzv. „efekt domina“.

Základní fáze techniky (časování)

U technik primární Todome-waza rozlišujeme pět základních fází:

 • Příprava slouží k budování potencionální energie skrze Zanshin, z toho plyne mentální a fyzická příprava.
 • Start techniky slouží k budování síly skrze maximální zrychlení, které udělí vlastnímu tělu a kontaktní končetině. Snaha o co nejrychlejší počáteční pohyb, tzn. co nejrychlejší nárůst rychlosti z 0 na 100%.
 • Transport slouží k budování hybnosti skrze maximální rychlost, tzn. po celou dráhu techniky snaha o nárůst energie.
 • Předání energie slouží k předání hybnosti skrze Snap a Kime.
  • Snap je přídavná energie, navyšující doposud vytvořenou energii a to až 4x. Jak v rychlosti předání, tak i v její síle, dle druhu techniky.
  • Kime je usměrnění (koncentrace) veškeré doposud vytvořené mentální i fyzické energie do jednoho bodu v prostoru i čase, tj. ohniska (kime = ohnisko předání energie). Skrze toto ohnisko proudí energie do cíle. Dále Kime, slouží k zamezení ztráty energie způsobené zpětným nárazem.
 • Zanshin slouží k vyhodnocení situace.


U technik sekundární Todome-waza (je historickou zvyklostí) rozlišujeme tři základní fáze:

 • Tsukuri (nástup) slouží ke změně vzdálenosti, k přizpůsobení se útočníkovi, k vytvoření podmínky pro KUZUSHI do vhodného směru a k transportu energie.
 • Kuzushi (vychýlení) slouží k rozbití útočníkova SHIZEN-TAI-NO-RI k uvedení jeho těla do nestabilní pozice neboli k jeho KYO.
 • Kake (rozhodnutí) slouží k předání energie.

© Copyright 2017 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading