Cíl Karate-do

Hlavním cílem výuky Karate-do na školách SOŠ OOM je prostřednictvím metodiky Dento Karate-do harmonicky rozvíjet a formovat osobnost studentů, pozitivně působit na jejich morálně volní vlastnosti, a tím zlepšovat předpoklady pro jejich vhodné uplatnění ve společnosti.
Dílčím cílem je vytvořit u studentů předpoklady pro zvládnutí krizových situací, a to po stránce fyzické, technické a psychické.

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading