Česká unie Dento Karate-do (ČUDK)

sdružuje zájemce o studium tradičního Karate-do.

Dento Karate-do je uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky, je cestou hledání absolutní pravdy prostřednictvím fyzické praxe.

Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.

Co je to Dento Karate-do?„Dento“, znamená tradice či tradiční. Pojem tradice pochází z latinského pojmu traditio. Tradice se chápe obvykle jako předávání celku poznání, schopností, obyčejů nebo i vědeckého poznání, umění a morálních pravidel.
V našem případě se jedná především o to, že vycházíme z poznatků mnoha předchozích generací a to jak v oblasti technické, tak filosofické (Hidetaka Nishiyama, Gichin Funakoshi, Anko Azato, Sokon Matsumura, …). Toto dědictví se snažíme dále rozvíjet.
Tradice je z tohoto pohledu kulturním dědictvím, které se předává z generace na generaci. Konkrétním příkladem tohoto dědictví je Funakoshiho Shoto Nijukun nebo Příručka trenéra od Hidetaki Nishiyami.

K vysvětlení termínu „Kara“ využiji slov Gichina Funakoshi. „Kara“ znamená "prázdný". Za prvé „Kara“ symbolizuje, že toto umění sebeobrany nepoužívá zbraně, jen holé nohy a prázdné ruce. Dále, že žáci karate-do směřují nejen ke zdokonalení jimi zvoleného umění, ale také směrem k vyprázdnění srdce a mysli ode všech přízemních přání, marnosti a negativních myšlenek.
Při četbě buddhistických písem nacházíme taková prohlášení, jako je "shiki soku ze ku" a "ku soku zeshiki", což doslovně znamená "hmota je prázdnota" a "vše je marnost". Znak "ku", který se objevuje v obou rčeních lze také vyslovovat jako "kara".
Spolu s buddhisty věřím, že je to prázdno prázdnota, která leží v jádru veškeré hmoty a vskutku celého stvoření, a proto jsem pevně trval na použití onoho zvláštního znaku v mém pojmenování bojového umění, kterému jsem zasvětil život.

Význam slova „Te“ je ruka či ruce, jednak, jak již bylo řečeno, znak „Te“ symbolizuje, že se v Karate používají ruce, ale tento znak má pro nás ještě jeden význam. „Te“ ruce symbolizují zejména práci, kterou je potřebné při studiu vykonat.

Znak „Do“ znamená cesta, v termínu Karate-do symbolizuje, že studium tohoto umění je dlouhodobý celoživotní proces soustavného sebezdokonalování.


Z našeho pohledu „DENTO KARATE-DO“ je:
- uměním sebeobrany,
- meditací za pohybu,
- nástrojem k rozmělnění ega,
- uměním všestranného harmonického rozvoje jedince prostřednictvím opravdového studia techniky,
- cestou hledání absolutní pravdy skrze fyzickou praxi.Dle slov Hidetaki Nishiyami: „Hledání vývoje cestou studia Dento Karate-do nemá žádných hranic.“


Autor: Milan HAŠKA milan.haska@volny.czLiteratura:
FUNAKOSHI, Gichin. KARATEDÓ - Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994, 75 s. ISBN 80-206-0176-7.